LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Насловна страна » Јеврејске општине - враћена имовина

Јеврејске општине - враћена имовина

Подаци о имовини враћеној у складу са Законом о отклањању последица одузимања имовине жртвама Холокауста које немају живих законских наследника

 Преузмите документ Збирни подаци о враћеној имовини 18.03.2024. године

 Преузмите документ Property data returned March, 2024.

 Преузмите документ Преузмите табелу

 Преузмите документ Подаци о бившим власницима имовине враћене регистрованим Јеврејским општинама

 Преузмите документ Data on ex owners of the property returned to Jewish Communities English

 

Подаци о имовини враћеној у складу са Законом о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 46/2006).

 Преузмите документ Збирни подаци о враћеној имовини 30.11.2020. године

 Преузмите документ Property data returned November, 2020

 Преузмите документ Табеларни приказ враћене имовине у складу са Законом о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“, бр. 46/2006).

 

Решења о враћеној имовини јеврејским општинама на основу Закона о отклањању последица одузимања имовине жртвама холокауста које немају живих законских наследника

 Preuzmite dokument 46-287-2018 од 18.03.2024. године ЈО ЗРЕЊАНИН

 Preuzmite dokument 46-777-2019 од 22.12.2023. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-359-2019 од 25.12.2023. године ЈО СОМБОР

 Preuzmite dokument 46-767-2019 од 21.09.2023. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-798-2019 од 21.09.2023. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-803-2019 од 21.09.2023. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-792-2019 од 15.05.2023. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-226-2019 од 15.05.2023. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-75-2019 од 19.05.2023. године ЈО СУБОТИЦА

 Preuzmite dokument 46-144-2016 од 29.03.2023. године ЈО БЕОГРАД

 Preuzmite dokument 46-353-2019 од 23.02.2023. године ЈО СОМБОР

 Preuzmite dokument 46-72-2019 од 01.02.2023. године ЈО СУБОТИЦА

 Preuzmite dokument 46-218-2019 од 09.02.2023. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-781-2019 од 26.01.2023. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-791-2019 од 26.01.2023. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-790-2019 од 21.01.2023. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-218-2019 од 21.12.2022. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-51-2019 od 12.12.2022. године ЈО БЕОГРАД

 Preuzmite dokument 46-540-2019од 25.11.2022. године ЈО СОМБОР

 Preuzmite dokument 46-356-2019од 25.11.2022. године ЈО СОМБОР

 Preuzmite dokument 46-603-2018 од 07.11.2022. године ЈО СУБОТИЦА

 Preuzmite dokument 46-649-2018 од 20.10.2022. године ЈО СОМБОР

 Preuzmite dokument 46-464-2018 od 08.09.2022. године ЈО БЕОГРАД

 Preuzmite dokument 46-1045-2019 од 31.08.2022. године ЈО КИКИНДА

 Preuzmite dokument 46-783-2019 од 24.08.2022. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-780-2019 од 24.08.2022. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-572-2019 од 01.07.2022. године ЈО СОМБОР

 Preuzmite dokument 46-65-2018 од 08.07.2022. године ЈО ЗРЕЊАНИН

 Preuzmite dokument 46-408-2018 од 19.07.2022. године ЈО ПАНЧЕВО

 Preuzmite dokument 46-407-2018 од 11.07.2022. године ЈО ПАНЧЕВО

 Preuzmite dokument 46-499-2018 од 15.06.2022. године ЈО СУБОТИЦА

 Preuzmite dokument 46-567-2019 од 17.05.2022. године ЈО СОМБОР

 Preuzmite dokument 46-492-2019 од 17.05.2022. године ЈО БЕОГРАД

 Preuzmite dokument 46-313-2018 од 30.05.2022. године ЈО СУБОТИЦА

 Preuzmite dokument 46-385-2018 од 11.05.2022. године ЈО БЕОГРАД

 Preuzmite dokument 46-415-2019 од 18.04.2022. године ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-259-2019 од 18.04.2022. године ЈО БЕОГРАД

 Preuzmite dokument 46-68-2018 od 19.04.2022. године ЈО ЗРЕЊНИН

 Preuzmite dokument 46-213-2019 од 06.04.2022. године - ЈО БЕОГРАД

 Preuzmite dokument 46-142-2019 од 06.04.2022. године - ЈО БЕОГРАД

 Preuzmite dokument 46-287-2018 од 06.04.2022. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Preuzmite dokument 46-630-2019 од 21.03.2022. године - ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-395-2019 од 30.12.2021. године - ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-801-2019 од 08.07.2021. године - ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-758-2019 од 05.07.2021. године - ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-759-2019 од 05.07.2021. године - ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-779-2019 од 05.07.2021. године - ЈО НОВИ САД

 Preuzmite dokument 46-386-2017 од 09. 07.2021. године - ЈО СУБОТИЦА

 Preuzmite dokument 46-555-2017 од 12. 07.2021. године - ЈО СОМБОР

 Preuzmite dokument 46-172-2018 oд 1.12.2021. године- JO ПАНЧЕВО

 Preuzmite dokument 46-969-2019 oд 19.11.2021. године- JO БЕОГРАД

 Preuzmite dokument 46-212-2018 od 19.11.2021. године- JO ЗРЕЊАНИН

 Preuzmite dokument 46-592-2018 oд 09.11.2021. године- JO БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-392-2019 oд 12.10.2021. године- JO СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-213-2019 oд 27.09.2021. године- JO БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-782-2019 oд 26.08.2021. године- JO НОВИ САД

 Преузмите документ 46-580-2019 oд 26.08.2021. године- JO СОМБОР

 Преузмите документ 46-594-2019 oд 26.08.2021. године- JO СОМБОР

 Преузмите документ 46-358-2017 од 19.08.2021. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-715-2019 oд 10.08.2021. године- JO НОВИ САД

 Преузмите документ 46-677-2018 oд 10.08.2021. године- JO НОВИ САД

 Преузмите документ 46-447-2017 oд 10.08.2021. године- JO НОВИ САД

 Преузмите документ 46-569-2019 oд 22.06.2021. године- JO СОМБОР

 Преузмите документ 46-541-2019 oд 08.06.2021. године- JO СОМБОР

 Преузмите документ 46-756-2018 oд 08.06.2021. године- JO СОМБОР

 Преузмите документ 46-807-2019 oд 07.06.2021. године- JO НОВИ САД

 Преузмите документ 46-805-2019 oд 07.06.2021. године- JO НОВИ САД

 Преузмите документ 46-420-2019 oд 07.06.2021. године- JO НОВИ САД

 Преузмите документ 46-457-2018 oд 02.06.2021. године- JO БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-456-2018 oд 02.06.2021. године- JO БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-559-2019 oд 18.05.2021. године- JO СОМБОР

 Преузмите документ 46-441-2019 oд 14.05.2021. године- JO НОВИ САД

 Преузмите документ 46-719-2018 oд 14.05.2021. године- JO НОВИ САД

 Преузмите документ 46-550-2019 oд 27.04.2021. године- JO СОМБОР

 Преузмите документ 46-641-2018 oд 16.04.2021. године- JO БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-638-2018 oд 16.04.2021. године- JO БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-288-2017 oд 12.04.2021. године- JO КИКИНДА

 Преузмите документ 46-287-2017 oд 12.04.2021. године- JO КИКИНДА

 Преузмите документ 46-769-2019 од 30.03.2021. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-367-2019 oд 05.04.2021. године- JO БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-773-2019 од 22.03.2021. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-765-2019 од 22.03.2021. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-168-2018 oд 15.03.2021. године- JO БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-421-2016 од 10.03.2021. године - ЈО КИКИНДА

 Преузмите документ 46-221-2019 од 04.03.2021. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-148-2019 oд 25.02.2021. године- JO БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-770-2019 од 28.01.2021. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-103-2019 од 04.02.2021. године - ЈО ПАНЧЕВО

 Преузмите документ 46-91-2019 од 04.02.2021. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-5-2019 од 22.12.2020. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-372-2016 од 15.12.2020. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-364-2016 од 15.12.2020. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-9-2018 oд 15.12.2020. године - JO БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-8-2018 oд 15.12.2020. године - JO БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-81-2019 од 03.12.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-235-2018 од 14.12.2020. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-603-2018 од 27.11.2020. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-815-2019 oд 30.10.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-425-2019 oд 30.10.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-424-2019 oд 30.10.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-418-2019 од 30.10.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-413-2019 oд 30.10.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-322-2019 oд 22.10.2020. године - JO БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-787-2019 од 22.10.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-66-2018 од 26.10.2020. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-430-2017 од 07.10.2020. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-18-2019 од 29.09.2020. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-823-2019 од 28.09.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-818-2019 од 28.09.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-361-2016 од 11.08.2020. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-830-2019 од 24.07.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-827-2019 од 24.07.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-810-2019 од 27.07.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-413-2019 од 22.07.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-410-2019 од 22.07.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-669-2018 од 27.07.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-604-2018 од 26.o6.2019. године - ЈО КИКИНДА

 Преузмите документ 46-754-2018 од 24.06.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-88-2017 од 22.05.2020. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-248-2017 од 24.04.2020. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-363-2016 oд 24.04.2020. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-239-2018 oд 16.03.2020. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-236-2018 oд 16.03.2020. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-713-2018 од 09.03.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-184-2017 од 06.03.2020. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-470-2018 од 19.02.2020. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-67-2018 од 04.02.2020. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-752-2018 од 03.02.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-751-2018 од 03.02.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-624-2018 од 30.01.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-622-2018 од 30.01.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-621-2018 од 30.01.2020. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-426-2017 од 28.01.2020. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-334-2016 од 16.01.2020. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-207-2016 од 25.12.2019. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-645-2018 од 23.12.2019. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-69-2018 од 19.12.2019. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-259-2017 од 21.11.2019. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-83-2017 од 28.10.2019. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-441-2017 од 30.9.2019. године - ЈО КИКИНДА

 Преузмите документ 46-424-2017 од 30.9.2019. године - ЈО КИКИНДА

 Преузмите документ 46-322-2016 од 16.7.2019. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-470-2018 од 8.7.2019. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-313-2017 од 17.06.2019. године - ЈО ПАНЧЕВО

 Преузмите документ 46-312-2017 од 17.06.2019. године - ЈО ПАНЧЕВО

 Преузмите документ 46-229-2017 од 17.06.2019. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-226-2017 од 17.06.2019. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-214-2018 од 7.5.2019 године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-68-2018 oд 5.4.2019. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-106-2017 од 8.4.2019. године - ЈО ЗЕМУН

 Преузмите документ 46-326-2017 oд 26.3.2019. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-322-2018 oд 25.3.2019. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-355-2017 од 25.1.2019. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-242-2018 oд 14.12.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-5-2018 oд 14.12.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-186-2017 oд 14.12.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-272-2016 oд 13.12.2018. године - ЈО СУБОИЦА

 Преузмите документ 46-426-2016 oд 21.11.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-212-2017 oд 13.11.2018. године - ЈО ПАНЧЕВО

 Преузмите документ 46-220-2016 oд 22.10.2018. године - ЈО БЕОГРАДА

 Преузмите документ 46-323-2016 oд 19.10.2018. године - JО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-241-2018 oд 18.10.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-240-2018 oд 18.10.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-371-2016 од 29.10.2018. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-362-2016 oд 24.10.2018. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-377-2017 од 11.10.2018. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-456-2017 oд 10.10.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-380-2016 од 18.09.2018. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-370-2016 од 18.09.2018. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-406-2017 од 27.08.2018. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-358-2016 од 06.08.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-186-2017 од 06.07.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-411-2016 од 16.07.2018. године - ЈО ПАНЧЕВО

 Преузмите документ 46-310-2016 од 05.07.2018. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-297-2017 од 02.07.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-296-2017 од 27.06.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-15-2018 од 19.06.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-244-2017 од 19.06.2018. године - ЈО НОВИ САД

 Преузмите документ 46-11-2018 од 04.06.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-10-2018 од 04.06.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-180-2017 од 28.05.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-210-2017 од 07.5.2018. године - ЈО ЗЕМУН

 Преузмите документ 46-466-2017 од 07.05.2018. године - ЈО ПАНЧЕВО

 Преузмите документ 46-186-2017 од 16.04.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-175-2017 од 27.03.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-272-2016 од 12.02.2018. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-327-2016 од 07.02.2018. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-16-2017 од 20.12.2017. године - ЈО ЗРЕЊАНИН

 Преузмите документ 46-202-2016 од 09.11.2017. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-142-2017 од 25.10.2017. године - ЈО КИКИНДА

 Преузмите документ 46-267-2016 од 27.09.2017. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-251-2016 од 27.09.2017. године - ЈО КИКИНДА

 Преузмите документ 46-136-2017 од 14.8.2017. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-137-2017 од 14.08.2017. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-271-2016 од 09.08.2017. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-427-2016 од 13.07.2017. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-272-2016 од 12.07.2017. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-269-2016 од 05.05.2017. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-199-2016 од 12.01.2017. године - ЈО КИКИНДА

 Преузмите документ 46-268-2016 од 27.12.2016. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-270-2016 од 27.12.2016. године - ЈО СУБОТИЦА

 Преузмите документ 46-244-2016 од 27.12.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-151-2016 од 23.12.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-262-2016 од 21.12.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-245-2016 од 08.12.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-250-2016 од 02.12.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-256-2016 од 02.12.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-200-2016 од 30.11.2016. године - ЈО КИКИНДА

 Преузмите документ 46-242-2016 од 28.11.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-143-2016 од 17.10.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-142-2016 од 17.10.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-241-2016 од 18.10.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-221-2016 од14.10.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-208-2016 од 19.09.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-189-2016 од 30.08.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-150-2016 од 26.08.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-222-2016 од 25.08.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-149-2016 од 04.08.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 Преузмите документ 46-141-2016 од 18.07.2016. године - ЈО БЕОГРАД

 


Погледајте
 eУправа Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја