LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Насловна страна » Информације од јавног значаја

Информације од јавног значаја

1. Жалба против одлуке органа властиPDFDOC

2. Жалба када се није одлучивало по захтеву (ћутање управе)PDFDOC

3. Захтев за приступ инфомацији од јавног значајаPDFDOC

4. Предлог за спровођење административног извршењаPDFDOC

5. Обавештење о стављању на увид документа који садржи тражену информацију о изради копијеPDFDOC

6. Службена белешка сачињена на основу чл.16.ст.9. закона, у предмету поступања по захтеву тражиоца информацијаPDFDOC

7. Пример тужбе против првостепеног решења против кога није дозвољена жалбаPDFDOC

8. Пример тужбе против решења повереникаPDFDOC

9. Табеларни приказ радњи и мера предузетих на примени закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, у 2012. години

- Табеларни приказ PDFDOC

- Писмо за извештај PDFDOC

10. Подаци о броју запослених и радно ангажованих лицаPDF

11. Подаци о броју запослених и радно ангажованих лицаPDF

12. Подаци о броју запослених и радно ангажованих лицаPDF

13. Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 01.10.2022.гогинеPDF

14. Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 28.02.2023.гогинеPDF

15. Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 01.08.2023.гогинеPDF

16. Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 31.10.2023.гогинеPDF

17. Подаци о броју запослених и радно ангажованих лица на дан 31.05.2024.гогинеPDF

 


Погледајте
 eУправа Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја