ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
 Agencija za restituciju
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agencija za restituciju
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agencija za restituciju
Naslovna strana » Informacije od javnog značaja

Informacije od javnog značaja

1. Žalba protiv odluke organa vlastiPDFDOC

2. Žalba kada se nije odlučivalo po zahtevu (ćutanje uprave)PDFDOC

3. Zahtev za pristup infomaciji od javnog značajaPDFDOC

4. Predlog za sprovođenje administrativnog izvršenjaPDFDOC

5. Obaveštenje o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju o izradi kopijePDFDOC

6. Službena beleška sačinjena na osnovu čl.16.st.9. zakona, u predmetu postupanja po zahtevu tražioca informacijaPDFDOC

7. Primer tužbe protiv prvostepenog rešenja protiv koga nije dozvoljena žalbaPDFDOC

8. Primer tužbe protiv rešenja poverenikaPDFDOC

9. Tabelarni prikaz radnji i mera preduzetih na primeni zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, u 2012. godini

- Tabelarni prikaz PDFDOC

- Pismo za izveštaj PDFDOC

10. Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih licaPDF

11. Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih licaPDF

12. Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih licaPDF

13. Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica na dan 01.10.2022.goginePDF

 


Vrh strane   
Pogledajte
 eUprava Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja