ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Naslovna strana » O Agenciji » Opšta akta

Opšta akta

1. Statut

 Preuzmite dokument Odluka o donošenju Statuta Agencije za restituciju 08.02.2012.

 Preuzmite dokument Sl. glasnik rešenje o saglasnosti br.11 od 14.02.2012

 Preuzmite dokument Odluka o donošenju Statuta Agencije za restituciju 20.07.2012.

 Preuzmite dokument Sl. glasnik rešenje o davanju saglasnosti br.101 od 23.10.2020.

 Preuzmite dokument Odluka o donošenju Statuta Agencije za restituciju 26.11.2020.

 Preuzmite dokument Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta AZR 24.12.2020

2. Pravilnik o radu

 Preuzmite dokument Odluka o donošenju Pravilnika o radu Agencije za restituciju od 08.02.2012

 Preuzmite dokument Odluka o usvajanju Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o radu Agencije za restituciju od 30.10.2012

 Preuzmite dokument Pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o radu Agencije za restituciju od 12.02.2015

 Preuzmite dokument Pravilnik o dopunama pravilnika o radu Agencije za restituciju 27.09.2021

 Preuzmite dokument Odluka o usvajanju pravilnika o izmenama i dopunama pravilnika o radu Agencije za restituciju od 19.11.2021

 Preuzmite dokument Pravilnika o izmeni pravilnika o radu Agencije za restituciju od 14.12.2022.

 Preuzmite dokument Odluka o usvajanju pravilnika o izmenama pravilnika o radu Agencije za restituciju od 14.12.2022.

3. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

 Preuzmite dokument Pravilnik o unutršnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za restituciju od 01.06.2017

 Preuzmite dokument Pravilnik o izmenama pravilnika o unutršnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za restituciju od 03.07.2017

 Preuzmite dokument Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o unutršnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za restituciju od 29.03.2018

 Preuzmite dokument Pravilnik o izmenama pravilnika o unutršnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u A,genciji za restituciju od 07.08.2018

 Preuzmite dokument Pravilnik o izmenama pravilnika o unutršnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za restituciju od 26.11.2018

 Preuzmite dokument Pravilnik o izmenama pravilnika o unutršnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za restituciju od 14.12.2018

 Preuzmite dokument Pravilnik o izmenama pravilnika o unutršnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za restituciju od 23.05.2019

 Preuzmite dokument Pravilnik o izmenama pravilnika o unutršnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za restituciju od 02.11.2021

 Preuzmite dokument Pravilnik o izmenama pravilnika o unutršnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za restituciju od 21.02.2023

 Preuzmite dokument Pravilnik o izmenama pravilnika o unutršnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Agenciji za restituciju od 21.02.2024

4. Izveštaj o radu

 Preuzmite dokument Izveštaj o radu Agencije za restituciju za 2012. godinu

 Preuzmite dokument Izveštaj o radu Agencije za restituciju za 2013. godinu

 Preuzmite dokument Izveštaj o radu Agencije za restituciju za 2014. godinu

 Preuzmite dokument Izveštaj o radu Agencije za restituciju za 2015. godinu

 Preuzmite dokument Izveštaj o radu Agencije za restituciju za 2016. godinu

 Preuzmite dokument Izveštaj o radu Agencije za restituciju za 2022. godinu

5. Program rada

 Preuzmite dokument Program rada Agencije za restituciju za 2012. godinu

 Preuzmite dokument Program rada Agencije za restituciju za 2013. godinu

 Preuzmite dokument Program rada Agencije za restituciju za 2015. godinu

 Preuzmite dokument Program rada Agencije za restituciju za 2016. godinu

 Preuzmite dokument Program rada Agencije za restituciju za 2019. godinu

 Preuzmite dokument Program rada Agencije za restituciju za 2023. godinu

6. Finansijski plan

 Preuzmite dokument Finansijski plan Agencije za restituciju za 2015. godinu

 Preuzmite dokument Finansijski plan Agencije za restituciju za 2016. godinu

 Preuzmite dokument Finansijski plan Agencije za restituciju za 2023. godinu

7. Ostala opšta akta

 Preuzmite dokument Poslovnik o radu upravnog odbora Agencije za restituciju 2012. godine

 Preuzmite dokument Pravilnik o obrazovanju strucnom osposobljavanju i usavršavanju zaposlenih u Agenciji za restituciju 2012. godine

 Preuzmite dokument Pravilnik o unutrašnjem redu u službenim prostorijama i ponašanju zaposlenih u Agenciji za restituciju 2012. godine

 Preuzmite dokument Pravilnik o kancelarijskom i arhivskom poslovanju Agencije za restituciju 2012. godina

 Preuzmite dokument Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama 2012. godine

 Preuzmite dokument Pravilik o pružanju stručne pomoći podnosiocima zahteva i obveznicima vraćanja 2014. godine

 Preuzmite dokument Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju 2015. godine

 Preuzmite dokument Pravilnik o bližem uređenju postupka jane nabavke u Agencije za restituciju 2017. godine

 Preuzmite dokument Strategija upravljanja rizicima Agenciji za restituciju za period 2017 do 2020. godine

 Preuzmite dokument Pravilnik o bližem uređivanju postupka nabavke u Agenciji za restituciju 2020. godine

 Preuzmite dokument Pravilnik o bližem uređivanju postupka nabavke u Agenciji za restituciju 2022. godine

 Preuzmite dokument Odluka o imenovanju zaduženog lica za rodnu ravnopravnost 2022.godine

 Preuzmite dokument Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti 2022. godine

 Preuzmite dokument Plan upravljanja rizicima od povrede rodne ravnopravnosti 2022. godine

 Preuzmite dokument Interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama 2023. godine

 Preuzmite dokument Strategija upravljanja rizicima 2023-2026. godine


Vrh strane   
Pogledajte
 eUprava Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja