Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Tlač| Rss
 Agentúra pre reštitúciu
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agentúra pre reštitúciu
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agentúra pre reštitúciu

VEREJNÉ OZNÁMENIE

Lehota za podanie žiadosti o reštitúciu trvala od 01.03.2012 do 03.03.2014.

Pre spôsob komunikácie s agentúrou sa môžte informovať voľbou Kontakt, ktorá sa nachádza na webovom sídle Agentúry pre reštitúciu.

 


 Dohodnutie termínu na podanie žiadosti o vrátenie odňatého majetku, resp. odškodnenie