ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România

Drugi propisi

 1. ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA PDFDOC
 2. ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU PDFDOC
 3. ZAKON O PLANIRANјU I IZGRADNјI PDFDOC
 4. ZAKON O REHABILITACIJI PDFDOC
 5. ZAKON O OSNOVAMA SVOJINSKOPRAVNIH ODNOSA PDFDOC
 6. ZAKON O ZADUŽBINAMA I FONDACIJAMA PDFDOC
 7. ZAKON O POLjOPRIVREDNOM ZEMLjIŠTU PDFDOC
 8. ZAKON O EKSPROPRIJACIJI PDFDOC
 9. ZAKON O JAVNOJ SVOJINI PDFDOC
 10. ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU PDFDOC
 11. ZAKON O ZEMLjIŠNIM KNјIGAMA IZ 1930PDFDOC
 12. ZAKON O ŠUMAMAPDFDOC
 13. ZAKON O STANOVANјUPDFDOC

Vrh strane   
Pogledajte
 eUprava Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja