LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România

Општа акта

1. Статут

 Преузмите документ Одлука о доношењу Статута Агенције за реституцију 08.02.2012.

 Преузмите документ Сл. гласник решење о сагласности бр.11 од 14.02.2012

 Преузмите документ Одлука о доношењу Статута Агенције за реституцију 20.07.2012.

 Преузмите документ Сл. гласник решење о давању сагласности бр.101 од 23.10.2020.

 Преузмите документ Одлука о доношењу Статута Агенције за реституцију 26.11.2020.

 Преузмите документ Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута АЗР 24.12.2020

2. Правилник о раду

 Преузмите документ Одлука о доношењу Правилника о раду Агенције за реституцију од 08.02.2012

 Преузмите документ Одлука о усвајању Правилника о изменама и допунама правилника о раду Агенције за реституцију од 30.10.2012

 Преузмите документ Правилника о изменама и допунама правилника о раду Агенције за реституцију од 12.02.2015

 Преузмите документ Правилник о допунама правилника о раду Агенције за реституцију 27.09.2021

 Преузмите документ Одлука о усвајању правилника о изменама и допунама правилника о раду Агенције за реституцију од 19.11.2021

 Преузмите документ Правилника о измени правилника о раду Агенције за реституцију од 14.12.2022.

 Преузмите документ Одлука о усвајању правилника о изменама правилника о раду Агенције за реституцију од 14.12.2022.

3. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места

 Преузмите документ Правилник о унутршној организацији и систематизацији радних места у Aгенцији за реституцију од 01.06.2017

 Преузмите документ Правилник о изменама правилника о унутршној организацији и систематизацији радних места у Aгенцији за реституцију од 03.07.2017

 Преузмите документ Правилник о изменама и допунама правилника о унутршној организацији и систематизацији радних места у Aгенцији за реституцију од 29.03.2018

 Преузмите документ Правилник о изменама правилника о унутршној организацији и систематизацији радних места у A,генцији за реституцију од 07.08.2018

 Преузмите документ Правилник о изменама правилника о унутршној организацији и систематизацији радних места у Aгенцији за реституцију од 26.11.2018

 Преузмите документ Правилник о изменама правилника о унутршној организацији и систематизацији радних места у Aгенцији за реституцију од 14.12.2018

 Преузмите документ Правилник о изменама правилника о унутршној организацији и систематизацији радних места у Aгенцији за реституцију од 23.05.2019

 Преузмите документ Правилник о изменама правилника о унутршној организацији и систематизацији радних места у Aгенцији за реституцију од 02.11.2021

 Преузмите документ Правилник о изменама правилника о унутршној организацији и систематизацији радних места у Aгенцији за реституцију од 21.02.2023

 Преузмите документ Правилник о изменама правилника о унутршној организацији и систематизацији радних места у Aгенцији за реституцију од 21.02.2024

4. Извештај о раду

 Преузмите документ Извештај о раду Агенције за реституцију за 2012. годину

 Преузмите документ Извештај о раду Агенције за реституцију за 2013. годину

 Преузмите документ Извештај о раду Агенције за реституцију за 2014. годину

 Преузмите документ Извештај о раду Агенције за реституцију за 2015. годину

 Преузмите документ Извештај о раду Агенције за реституцију за 2016. годину

 Преузмите документ Извештај о раду Агенције за реституцију за 2022. годину

5. Програм рада

 Преузмите документ Програм рада Агенције за реституцију за 2012. годину

 Преузмите документ Програм рада Агенције за реституцију за 2013. годину

 Преузмите документ Програм рада Агенције за реституцију за 2015. годину

 Преузмите документ Програм рада Агенције за реституцију за 2016. годину

 Преузмите документ Програм рада Агенције за реституцију за 2019. годину

 Преузмите документ Програм рада Агенције за реституцију за 2023. годину

6. Финансијски план

 Преузмите документ Финансијски план Агенције за реституцију за 2015. годину

 Преузмите документ Финансијски план Агенције за реституцију за 2016. годину

 Преузмите документ Финансијски план Агенције за реституцију за 2023. годину

7. Остала општа акта

 Преузмите документ Пословник о раду управног одбора Агенције за реституцију 2012. године

 Преузмите документ Правилник о образовању струцном оспособљавању и усавршавању запослених у Агенцији за реституцију 2012. године

 Преузмите документ Правилник о унутрашњем реду у службеним просторијама и понашању запослених у Агенцији за реституцију 2012. године

 Преузмите документ Правилник о канцеларијском и архивском пословању Агенције за реституцију 2012. година

 Преузмите документ Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама 2012. године

 Преузмите документ Правилик о пружању стручне помоћи подносиоцима захтева и обвезницима враћања 2014. године

 Преузмите документ Правилник о унутрашњем узбуњивању 2015. године

 Преузмите документ Правилник о ближем уређењу поступка јане набавке у Агенције за реституцију 2017. године

 Преузмите документ Стратегија управљања ризицима Агенцији за реституцију за период 2017 до 2020. године

 Преузмите документ Правилник о ближем уређивању поступка набавке у Агенцији за реституцију 2020. године

 Преузмите документ Правилник о ближем уређивању поступка набавке у Агенцији за реституцију 2022. године

 Преузмите документ Одлука о именовању задуженог лица за родну равноправност 2022.године

 Преузмите документ План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности 2022. године

 Преузмите документ План управљања ризицима од повреде родне равноправности 2022. године

 Преузмите документ Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама 2023. године

 Преузмите документ Стратегија управљања ризицима 2023-2026. године

 


Погледајте
 eУправа Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја