ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Naslovna strana » Arhiva » Opšta akta

Opšta akta

 Preuzmite dokument INTERNI PLAN ZA SPREČAVANjE KORUPCIJE U JAVNIM NABAVKAMA

 Preuzmite dokument FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2023. GODINU

 Preuzmite dokument PLAN UPRAVLjANjA RIZICIMA OD POVREDE RODNE RAVNOPRAVNOSTI

 Preuzmite dokument ODLUKA O IMENOVANjU ZADUŽENOG LICA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST

 Preuzmite dokument PROGRAM RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2023. GODINU

 Preuzmite dokument PRAVILNIK O BLIŽEM UREDJIVANjU POSTUPKA NABAVKE U AGENCIJI ZA RESTITUCIJU

 Preuzmite dokument PRAVILNIK O BLIŽEM UREDJIVANjU POSTUPKA NABAVKE U AGENCIJI ZA RESTITUCIJU

 Preuzmite dokument PROGRAM RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2019. GODINU

 Преузмите документ PRAVINIK O BLIŽEM UREĐENjU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U AGENCIJI ZA RESTITUCIJU

 Preuzmite dokument IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2016. GODINU

 Preuzmite dokument STRATEGIJA UPRAVLjANјA RIZICIMA ZA PERIOD 2017-2020 GODINE

 Preuzmite dokument IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2015. GODINU

 Preuzmite dokument PROGRAM RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2016. GODINU

 Preuzmite dokument FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2016. GODINU

 Preuzmite dokument PRAVILNIK O UNUTRAŠNјEM UZBUNјIVANјU

 Preuzmite dokument IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2014. GODINU

 Preuzmite dokument REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2015. GODINU

 Preuzmite dokument PROGRAM RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2015. GODINU

 Preuzmite dokument FINANSIJSKI PLAN AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2015. GODINU

 Preuzmite dokument STATUT AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

 Preuzmite dokument ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA STATUTA

 Preuzmite dokument PROGRAM RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2013. GODINU

 Preuzmite dokument IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2013. GODINU

 Preuzmite dokument IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2012. GODINU

 Preuzmite dokument PROGRAM RADA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2012. GODINU

 Preuzmite dokument PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA U AGENCIJI ZA RESTITUCIJU

 Preuzmite dokument POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

 Preuzmite dokument PRAVILNIK O PRUŽANJU STRUČNE POMOĆI PODNOSIOCIMA ZAHTEVA I OBVEZNICIMA VRAĆANJA

 Preuzmite dokument PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU

 Preuzmite dokument PRAVILNIK O OBRAZOVANJU, STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU I USAVRŠAVANJU ZAPOSLENIH U AGENCIJI ZA RESTITUCIJU

 Preuzmite dokument PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU I RAČUNOVODSTVENIM POLITIKAMA

 Preuzmite dokument PRAVILNIK O UNUTRAŠNJEM REDU U SLUŽBENIM PROSTORIJAMA I PONAŠANJU ZAPOSLENIH U AGENCIJI ZA RESTITUCIJU

 Preuzmite dokument IZVEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA RESTITUCIJU ZA 2022. GODINU

 Preuzmite dokument PLAN UPRAVLjANjA RIZICIMA OD POVREDE PRINCIPA RODNE RAVNOPRAVNOSTI

 


Vrh strane   
Pogledajte
 eUprava Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja