LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Насловна страна » Архива » Општа акта

Општа акта

 Преузмите документ ИНТЕРНИ ПЛАН ЗА СПРЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 Преузмите документ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2023. ГОДИНУ

 Преузмите документ ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 Преузмите документ ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЗАДУЖЕНОГ ЛИЦА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

 Преузмите документ ПРОГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2023. ГОДИНУ

 Преузмите документ ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

 Преузмите документ ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

 Преузмите документ ПРОГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ

 Преузмите документ ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У АГЕНЦИЈИ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

 Преузмите документ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2016. ГОДИНУ

 Преузмите документ СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ЗА ПЕРИОД 2017-2020 ГОДИНЕ

 Преузмите документ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2015. ГОДИНУ

 Преузмите документ ПРОГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2016. ГОДИНУ

 Преузмите документ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2016. ГОДИНУ

 Преузмите документ ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УЗБУЊИВАЊУ

 Преузмите документ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2014. ГОДИНУ

 Преузмите документ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2015. ГОДИНУ

 Преузмите документ ПРОГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2015. ГОДИНУ

 Преузмите документ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2015. ГОДИНУ

 Преузмите документ СТАТУТ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

 Преузмите документ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

 Преузмите документ ПРОГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2013. ГОДИНУ

 Преузмите документ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2013. ГОДИНУ

 Преузмите документ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2012. ГОДИНУ

 Преузмите документ ПРОГРАМ РАДА АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2012. ГОДИНУ

 Преузмите документ ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

 Преузмите документ ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

 Преузмите документ ПРАВИЛНИК О ПРУЖАЊУ СТРУЧНЕ ПОМОЋИ ПОДНОСИОЦИМА ЗАХТЕВА И ОБВЕЗНИЦИМА ВРАЋАЊА

 Преузмите документ ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

 Преузмите документ ПРАВИЛНИК О ОБРАЗОВАЊУ, СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У АГЕНЦИЈИ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

 Преузмите документ ПРАВИЛНИК О РАЧУНОВОДСТВУ И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА

 Преузмите документ ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ РЕДУ У СЛУЖБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА И ПОНАШАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ У АГЕНЦИЈИ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ

 Преузмите документ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ АГЕНЦИЈЕ ЗА РЕСТИТУЦИЈУ ЗА 2022. ГОДИНУ

 Преузмите документ ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 


Погледајте
 eУправа Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја