LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
Насловна страна » Архива » Вести Агенције из 2022. године

Вести Агенције из 2022. године

28.12.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 23.12.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 574.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

28.12.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 23.12.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 574.000 m².

 

05.12.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 1.12.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 572.500 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

05.12.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 1.12.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 572.500 m².

 

28.11.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 25.11.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 572.500 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

28.11.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 25.11.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 572.500 m².

 

22.11.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 18.11.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 572.500 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

22.11.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 18.11.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 572.500 m².

 

10.11.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 10.11.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 572.500 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

10.11.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 10.11.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 572.500 m².

 

07.11.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 04.11.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 572.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

07.11.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 04.11.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 572.000 m².

 

31.10.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 28.10.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 572.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

31.10.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 28.10.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 572.000 m².

 

24.10.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 21.10.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 572.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

24.10.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 21.10.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 572.000 m².

 

17.10.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 14.10.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 571.500 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

17.10.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 14.10.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 571.500 m².

 

26.09.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 19.9.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 571.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

26.09.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 19.9.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 571.000 m².

 

12.09.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 9.9.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 570.500 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

12.09.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 9.9.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 570.700 m².

 

06.09.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 2.9.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 570.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

06.09.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 2.9.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 570.000 m².

 

29.08.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 26.8.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 570.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

29.08.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 26.8.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 569.000 m².

 

22.08.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 19.8.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 569.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

22.08.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 19.8.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 569.000 m².

 

15.08.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 12.8.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 569.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

15.08.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 12.8.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 569.000 m².

 

08.08.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 05.08.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 569.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

08.08.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 05.08.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 569.000 m².

 

22.07.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 22.07.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 568.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

22.07.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 22.07.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 568.000 m².

 

17.06.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 17.06.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 567.500 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

17.06.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 17.06.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 567.500 m².

 

06.06.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 03.06.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 567.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

06.06.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 03.06.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 567.000 m².

 

30.05.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 27.5.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 567.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

30.05.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 27.5.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 567.000 m².

 

24.05.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 20.5.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 567.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

24.05.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 20.5.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 567.000 m².

 

17.05.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 13.05.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 567.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

17.05.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 13.05.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 567.000 m².

 

09.05.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 06.05.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 567.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

09.05.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 06.05.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 567.000 m².

 

04.05.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 29.04.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 567.000 m². Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

04.05.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 29.04.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 567.000 m².

 

26.04.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 21.04.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 566.300 м2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

26.04.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 21.04.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 566.300 m².

 

18.04.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 15.04.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 566.000 м2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

18.04.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 15.04.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 566.000 m².

 

14.4.2022. Решење о постављењу заступника

 Преузмите решење

 

11.04.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 08.04.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 566.000 м2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

11.04.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 08.04.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 566.000 m².

 

04.04.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 01.04.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 566.000 м2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

04.04.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 01.04.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 566.000 m².

 

29.03.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 25.03.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 566.000 м2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

29.03.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 25.03.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 566.000 m².

 

21.03.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 18.03.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 565.500 м2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

21.03.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 18.03.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 565.500 m².

 

14.03.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 11.03.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 565.500 м2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

14.03.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 11.03.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 565.500 m².

 

07.03.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 04.03.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 565.000 м2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

07.03.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 04.03.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 565.000 m².

 

04.03.2022. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

Број јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 01.03.2022. године (без конфесионалне реституције)

 Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

 

28.02.2022. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 25.02.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 565.000 м2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

28.02.2022. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 25.02.2022. године (без конфесионалне реституције).

 Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 565.000 m².

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ


Погледајте
 eУправа Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја