ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
 Agencija za restituciju
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agencija za restituciju
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agencija za restituciju
Naslovna strana > Arhiva > Izbor vesti Direkcije

Izbor vesti Direkcije

Sremski Karlovci, 16.9.2011. godine

Dana 16.9.2011. godine u Sremskim Karlovcima održana je usmena rasprava u predmetu po zahtevu Patrijaršije SPC br. 146-03-46-00-1264/08, na kojoj je izvršen uviđaj imovine čiji se povraćaj traži, a na kojoj je nosilac prava korišćenja Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 Sremski Karlovci, 16.9.2011. godine

 Sremski Karlovci, 16.9.2011. godine

 

Senta, 18.8.2011. godine

Dana 18.8.2011. godine predstavnici Direkcije za restituciju boravili su u Senti, kojom prilikom je održana usmena rasprava sa uviđajem objekata koji se potražuju u postupku restitucije od strane Rimokatoličke župe „Sv. male Terezije“ Senta.

 Senta, 18.8.2011. godine

 Senta, 18.8.2011. godine

 

Feketić, 19.6.2011. godine

Predstavnici Direkcije za restituciju boravili su 19.6.2011. godine po pozivu evangeličkog biskupa Th. Mgr. Arpada Dolinskog na osvećenju zgrade crkve u Feketiću, koja je prošle godine vraćena u postupku restitucije Evangeličkoj hrišćanskoj crkvenoj opštini a.v. Feketić.

 Feketić, 19.6.2011. godine      Feketić, 19.6.2011. godine
 Feketić, 19.6.2011. godine      Feketić, 19.6.2011. godine

 

Zrenjanin, 25.10.2010. godine

Predstavnici Direkcije za restituciju boravili su, dana 25.10.2010. godine, u Zrenjaninu, kojom prilikom je održan sastanak u prostorijama Zrenjaninske biskupije Rimokatoličke crkve. Sastanku su, pored predstavnika Direkcije i zrenjaninskog biskupa msgn. Ladislava Nemata, prisustvovali i punomoćnici Zrenjaninske biskupije RKC advokati Egon Boral i Jožef Lerinc. Na sastanku su razmatrana pitanja restitucije imovine Zrenjaninskoj biskupiji i načini prevazilaženja problema vezanih za prikupljanje neophodne dokumentacije od strane crkve.

 Zrenjanin, 25.10.2010. godine

 Zrenjanin, 25.10.2010. godine

 

Niš, 16.9.2010. godine

 Niš, 16.9.2010. godine

Na poziv Eparhije niške, direktor Direkcije za restituciju Vladimir Todorović sa saradnicima učestvovao je dana 16. septembra 2010. god. na radnom sastanku sa predstavnicima Eparhije niške u vladičanskom dvoru u Nišu. Razgovarano je o problemima restitucije imovine crkvama i manastirima Eparhije niške. Razmatrano je o više različitih predmeta u kojima postoje teškoće kompletiranja spisa. Dogovoreni su konkretni koraci u cilju bržeg pribavljanja potrebne dokumentacije koja se nalazi u istorijskim arhivima. Takođe predstavnici Eparhije niške, ukazali su na probleme identifikacije katastarskih parcela u velikom broju predmeta, imajući u vidu činjenicu, da je u većini opština katastar zemljišta ustrojen tek 1955. godine, što je onemogućilo obeležavanje katastarskih parcela od trenutka oduzimanja u postupku agrarne reforme do ustrojavanja evidencije istih, pri čemu je jedini način da se predmetne katastarske parcele identifikuju veštačenjem i uz pomoć svedoka.

 Niš, 16.9.2010. godine      Niš, 16.9.2010. godine

Istog dana u popodnevnim časovima, službena lica Direkcije za restituciju posetila su manastir ”Sveti Dimitrije” - Divljana, opština Bela Palanka, gde je u 15,00 časova, obavljen uviđaj veštačkog jezera, koje je predmet zahteva za restituciju. Uviđaju su prisustvovali pored podnosioca zahteva, veštak geometar i predstavnici Republičke direkcije za vode i JVP ”Srbijavode”.

 Niš, 16.9.2010. godine      Niš, 16.9.2010. godine

Dana 17. septembra. 2010. godine, službena lica Direkcije za restituciju posetila su manastir ”Svete Bogorodice”, Naupare, opština Kruševac. Predmet zahteva, pomenutog manastira je imovina oduzeta u postupku agrarne reforme 1946. godine u ukupnoj površini od 1487.81.50 ha. Ovog prilikom izvršen je obilazak, odnosno uviđaj na terenu rasadnika koji se nalazi na predmetnim katastarskim parcelama a čiji su korisnici Šumsko gazdinstvo ”Srbijašume”, Kruševac, kojom prilikom je obavljen razgovor sa predstavnicima gazdinstva.

 

Novi Sad, 25.06.2010. godine

Dana 25.6.2010. godine, službena lica Direkcije za restituciju izvršila su u prisustvu punomoćnika Eparhije bačke Srpske pravoslavne crkve obilazak objekata u Novom Sadu, u: ul. Dunavska br. 1, ul. Zmaj Jovina br. 15, ul. Svetozara Miletića br. 6, ul. Svetozara Miletića br. 14, ul. Grčkoškolska br. 3, ul. Grčkoškolska br. 6 i ul. Zlatne Grede br. 4. Navedeni objekti su predmet restitucije po zahtevu Srpske pravoslavne crkvene opštine u Novom Sadu. Neposrednim opažanjem utvrđeno je da se svi objekti nalaze u istom obliku i približno istom stanju u kome su bili u vreme oduzimanja.

 Novi Sad, 25.06.2010. godine
 Novi Sad, 25.06.2010. godine
 Novi Sad, 25.06.2010. godine

 

Vranje, 11. i 12. novembra 2009. godine

POSETA VRANJSKOJ EPARHIJI
Manastiri: Prohor Pčinjski, Sv. velikomučenik Pantelejmon u Lepčincu i manastir Sveti arhiđakon Stefan u Gornjem Žapskom.

 Vranje, 11. i 12. novembra 2009. godine

Na poziv Njegovog Preosveštenstva Episkopa vranjskog Gospodina Pahomija, predstavnici Direkcije za restituciju Republike Srbije – direktor Vladimir Todorović sa saradnicima, boravili su 11. i 12. novembra 2009. godine u poseti Vranjskoj eparhiji.

Neposredni povod posete je predaja u državinu nepokretnosti koja je rešenjem Direkcije, u skladu sa Zakonom o vraćanju imovine crkvama i verskim zajednicama, vraćena i utvrđeno pravo svojine Srpskog pravoslavnog manastira Sveti Prohor Pčinjski - Eparhije vranjske - Srpske pravoslavne crkve, u ukupnoj površini od 784.37.77. ha u katastarskoj opštini Starac.

Predaja nepokretnosti je izvršena između dosadašnjeg korisnika - JP ”Srbijašume” i uprave manastira Sveti Prohor Pčinjski u manastiru Sveti Prohor Pčinjski, 11. novembra 2009. godine. Predstavnici i jedne i druge strane komisijski su potpisali zapisnik o primopredaji, a svojim potpisima overili su ga: u ime Eparhije vranjske - Njegovo Preosveštenstvo Episkop vranjski Gospodin Pahomije, a u ime JP ”Srbijašume” - gospodin Ranko Šikanja, izvršni direktor JP ”Srbijašume”. Ovom svečanom činu prisustvovali su i predstavnici JP ”Srbijašume” - ŠG Vranje, na čelu sa direktorom gospodinom Aleksandrom Stamenkovićem.

 Vranje, 11. i 12. novembra 2009. godine      Vranje, 11. i 12. novembra 2009. godine

Ovim povodom istaknuto je da je navedenim rešenjem ispravljena istorijska nepravda učinjena manastiru Sveti Prohor Pčinjski kada je odlukom Ministarstva za agrarnu reformu i kolonizaciju broj 10995/46 od 21. maja 1946. godine oduzeta predmetna šuma, kao i da je ovim započet postupak restitucije (vraćanja) imovine manastirima i crkvama Eparhije vranjske.

Takođe, u cilju sagledavanja relevantnih okolnosti za postupak restitucije, predstavnici Direkcije posetili su i i manastir Svetog velikomučenika Pantelejmona u Lepčincu i manastir Svetog arhiđakona Stefana u Gornjem Žapskom, čiji su zahtevi za vraćanje oduzete imovine u postupku pred ovim organom. Tom prilikom, razgovarano je sa starešinama manastira o imovini koja je predmet postupka, kao i o dokumentaciji koju je neophodno dostaviti u cilju vođenja postupka.

 Vranje, 11. i 12. novembra 2009. godine      Vranje, 11. i 12. novembra 2009. godine

 

Bački Petrovac, 25.05.2009. godine

Predstavnici Direkcije za restituciju posetili su dana 25.05.2009. godine Bački Petrovac u cilju pružanja stručne pomoći u vezi sa restitucijom oduzete imovine crkava i verskih zajednica.

Sastanku, koji je održan u prostorijama Slovačke evangeličke a.v. crkvene opštine u Bačkom Petrovcu, prisustvovali su predstavnici Slovačke evangeličke a.v. crkvene opštine u Petrovcu, Kulpunu, Silbašu, Kisaču, Aradacu, Gložanu itd.

Tom prilikom razmatrana su pitanja restitucije imovine uopšte, kao i problemi sa kojima se podnosioci zahteva i Direkcije sreću u svom radu, kao i načini prevazilaženja istih.

 Bački Petrovac, 25.05.2009. godine

 Bački Petrovac, 25.05.2009. godine

 

Novi Sad, 05.05.2009. godine

Dana 05.05.2009.godine, službena lica Direkcije za restituciju posetila su Novi Sad i tom prilikom izvršila uviđaj na licu mesta objekata tj. poslovnih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi u ulici Katolička porta br.1 i Njegoševa br. 2.

Istog dana je održana i usmena rasprava na licu mesta po podnetom zahtevu za restituciju stambeno-poslovne zgrade u ulici Njegoševa br.2 u Novom Sadu.

Uviđaju i usmenoj raspravi su prisustvovali punomoćnik Rimokatoličke crkvene opštine ”Ime Marijino” Novi Sad Gaudenji Matild, zamenik Gradskog javnog pravobranioca Grada Novog Sada Anđelija Vujić, kao i predstavnici JP ”Poslovni prostor” iz Novog Sada. Navedene objekte u postupku restitucije potražuje Novosadska rimokatolička crkvena opština ”Ime Marijino”.

 Novi Sad, 05.05.2009. godine

 Novi Sad, 05.05.2009. godine

 

Sombor, 29.4.2009. godine

U Somboru su 29. aprila 2009. godine održane usmene rasprave na licu mesta, prilikom kojih su izvršeni i uviđaji objekata na „Velikom katoličkom groblju“, „Malom katoličkom groblju“ i u Gradina salašima, koje u postupku restitucije potražuje Rimokatolička crkvena opština „Presvetog trojstva“ Sombor, kojima su prisustvovali punomoćnici podnosioca zahteva, Javni pravobranilac Grada Sombora, šef Odseka za imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Grada Sombora i službena lica Direkcije.

 Sombor, 29.4.2009. godine

 Sombor, 29.4.2009. godine

 


Vrh strane   
Pogledajte
 eUprava Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja