Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Imprimă| Rss
 Agenţia pentru restituire
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agenţia pentru restituire
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agenţia pentru restituire
Pagina de titlu > Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

I. CUM SĂ OBŢINEŢI AVEREA CONFISCATĂ ÎN CÂŢIVA PAŞI?

1. Cine are dreptul la restituirea averii confiscate, respectiv despăgubire?

Răspuns: Persoana fizică casnică şi străină, fundaţii şi persoane juridice care averea sa

2. Unde se depune cererea?

Răspuns: La oricare oficiu poştal care are deschis ghişeu pentru primirea cererilor de restituire (lista oficiilor poştale competente pentru restituire este publicat pe site-ul Agenţiei şi a Oficiului poştal) care îndreaptă mai departe unităţii zonale competente a Agenţiei după locul de reşedinţă a fostului proprietar la momentul confiscării averii (belgrad, Novi Sad, Niş, Craguevaţ)

3. În ce interval de timp?

Răspuns: 2 ani de la data publicării pe web site-ul Ministerului responsabil de finanţe, exact până la 1.03. 2014.

4. Cum se înaintează cererea cu privire la restituirea averii confiscate?

Răspuns:Pe formularul publicat pe site-ul Agenţiei şi poştei, sau se preia la oficiul poştal sau Agenţia pentru restituire, care conţine informaţiile nesecare obligatorii şi dovezile solicitate (pe formular sunt indicate cu steluţă).

4. 1. ÎNDEPLINIŢI FORMULARUL ZVIO ÎNTRUCÂT SUNT CUNOSCUTE TOATE DATELE

Formularul ZVIO poate fi preluat la oficiul poştal sau de pe site-ul Agenţieie pentru restiuire sau site-ul poştei şi conţine date obligatorii cu privire la date, indicate cu steluţă şi probe obligatorii care se anexează la cerere (întrucât pe pagina 2 în secţiunea II. DATE DESPRE AVEREA CONFISCATĂ din greşeală nu a fost pusă steluţa, însă este obligatorie de a se îndeplini toate rubricile şi anume: tipul şi denumirea averii confiscate, locul, aspectul şi starea proprietăţii, întrucât această stare este cunoscută; pe pagina 4 în secţiunea III. DATE DESPRE SOLICITANTUL CERERII punctul 3. Legătura juridică cu fostul proprietar, de asemenea fără greşeală a fost pusă steluţa, însă este obligator de a se completa această rubrică, care se referă la statutul pe care îl are solicitantul cererii faţă de fostul proprietar).

4.2. A ADUNA DOVEZI PRIVITOR LA PROPRIETARUL AVERII CONFISCATE SAU MOŞTENITORILOR LEGALI


Pentru foştii proprietari –persoană fizică:

 • Întrucât este în viaţă extras din registrul stării civile pentru născuţi(extrasul nu trerbuie să fie mai vechi de 6 luni-întrucât are hologram extrasul are durată nelimitată ),
 • Întrucât a decedat certificatul de deces (extras indiferent de data eliberării)
 • Extras din registrul stării civile pentru cetăţeni, întrucât cetăţenia nu este înscrisă în certificatul pentru născuţi sau deces şi alte probe de stabilire a informaţiilor cerute.
 • Decizia de reabilitare sau probe privind cererea depusă privind reabilitarea în cazul averii confiscate.


Pentru foştii proprietari- fundaţii:

Extras din registrul în care fundaţia a fost înregistrată şi înscrisă.


Pentru solicitantul cererii- persoană fizică

 • Extras din registrul stării civile pentru născuţi (extrasul nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni, dacă nu are hologram), Extras din registrul stării civile pentru căsătoriţi, dacă persoana este căsătorită – şi-a schimbat familia, extras din registrul stării civile pentru decedaţi, indiferent de data eliberării, pentru decedaţii ca dovadă a legăturii solicitantului cererii cu proprietarul anterior.
 • Procură de reprezentare (legalizată dacă este reprezentat de persoană care nu este avocat); conform legii cu privire la procedura administrativă reprezentantul părţii nu este necesar să fie un avocat
 • Procură pentru primirea cererii, dacă solicitantul nu are domiciuliu pe teritoriul Republicii Serbia şi întrucît nu are reprezentant.
 • Dacă există hotărârea privind moştenirea (prin care se dovedeşte legătura de rudenie pentru toate persoanele între solicitantul cererii şi fostul proprietar sau extras din registrul stării civile pentru născuţi, pentru decedaţi pentru precedenţii juridici ai solicitantului cererii întrucât precedenţii juridici au decedat sau alte probe care dovedesc legătura legală a solicitantului cererii cu proprietarul anterior al averii confiscate.

LOCUL OBŢINERII DOCUMENTELOR DE MAI SUS – (ERN, ERD,ERC, ş.a.) SERVICIUL MATRICOL MUNICIPAL COMPETENT ŞI SERVICIUL LEGALIZARE

LOCUL DE OBŢINERE A HOTĂRÂRII DE SUCCESIUNE –JUDECĂTORIA MUNICIPALĂ SAU TRIBUNALUL COMPETENT.


Pentru solicitantul cererii-cetăţean străin

 • împuternicire pentru primirea scrisorii dacă cererea se depune de către cetăţean străin care nu are reprezentant (legalizată, dacă este reprezentat de persoană ce nu este avocat).
 • procură legalizată pentru reprezentare ( dacă partea este reprezentată de către împuternicit, care nu e avocat)
 • Certificat de la autoritatea competentă a statului străin că nu a fost despăgubit în absenţa unui acord internaţional.

Legalizarea documentelor eliberate de către organele competente a statului străin:

a) Aderarea la aşa-numita legalizare completă a documentelor, care constă în autentificarea documentelor de către organele statului străin-deseori de către Ministerul Justiţiei, apoi aşa-numita „supralegalizare” de către consulatul nostru în statul străin( prin care se confirmă că documentul eliberat de către organul competent cu ştampila organului competent confirmă credibilitatea acestui document) şi în sfârşit din traducerea documentului în limba sârbă, care se depune la cererea solicitantului-cetăţean străin. Cazul legalizării complete a documentelor se referă la ţările care nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga, şi nici nu au convenţii bilaterale cu Republica Serbia privind eliberarea de legalizare);

b) Semnatarele Convenţiei de la Haga privind necesitatea supralegalizării documentelor publice străine, care prevede punerea ştampilei numită „apostille” la traducerea ulterioară a documentului în limba sârbă (în SUA- Cancelaria secretarului de stat în Statele Federale).

c) existenţa acordurilor bilaterale privind eliberarea legalizărilor documentelor eliberate de către organele competente ale două state (importanţa egală a documentelor organelor competente eliberate în ţările străine cu documentele organelor competente în ţara de origine, de exemplu: Bosnia şi Herţegovina,Austria, Cehia, Slovacia ş.a.)

Specificul procedeului în obţinerea extrasului din registrul matricol în cazul când există formularul internaţional conform convenţiei privind eliberarea extrasului din registrul matricol în mai multe limbi, deci conform Convenţiei de la Paris din 1956 privind eliberarea anumitor extrase din registrul matricol destinate în străinătate (este suficient prezentarea extrasului din registrul matricol cu ştampila organului care l-a eliberat)


Pentru solicitantul cererii-fundaţie

 • Extras din registrul fundaţiilor (registrul înscrierilor este public şi disponibile pe site-ul Agenţia pentru înreregistrarea persoanelor juridice.
 • Procură de reprezentare (întrucât are reprezentant)
 • Dovadă privind succesiunea legală şi alte dovezi

4.3. OBŢINEREA ACTULUI PRIVIND NAŢIONALIZAREA AVERII CONFISCATE (hotărârea privind naţionalizarea, confiscare, decizia de expropriere şi altele)

Locul obţinerii actului privind actul de naţionalizare:

 1. arhiva istorică;
 2. departamenul juridic pe cauzele de proprietate al primăriei pe teritoriul căreia se află averea confiscată
 3. cancelaria judecătoriei municipale pe cauzele funciare
 4. serviciul competent pentru cadastrul imobilului

4.4. A FACE ROST DE EXTRASUL DIN REGISTRUL IMOBILULUI (lista de bunuri imobiliare, extras din ZKUL, foaia de posesiune şi al.), copia planului parcelei cadastrale, dacă pe acel loc se află obiecte (serviciul competent pentru cadastrul bunurilor imobiliare), Certificat privind identificarea parcelei cu măsurile noi şi vechi (serviciul competent pentru cadastrul bunurilor imobiliare)

Locul obţinerii documentelor - serviciul competent pentru cadastrul bunurilor imobiliare)

 

5. Autentificarea documentelor –fotocopii - în primărie sau judecată la ghişeul pentru autentificare

6. Verificaţi precizitatea datelor înscrise în formularul ZVIO pe baza documentelor adunate

7. Programaţi ora privind depunerea cererii la poştă la tel. 011/ 3607- 505.

8. Primirea certificatului că cererea a fost depusă cu numărul dosarului şi posibilitatea de urmărire în continuare a activităţii unităţii teritoriale a Agenţiei pentru restituire unde cererea a fost transmisă.

Între timp adunarea documentelor care pot fi importante pentru luarea hotărârii pe baza cererii (terminarea procesului de reabilitare a averii confiscate, legalizarea obiectelor, întrucât obiectul a fost reconstruit, adaosuri la construcţie, obţinerea extrasului din registrul bunurilor imobiliare – lista de bunuri imobiliare, extras din ZKUL, foaia de posesiune, Certificat privind identificarea parcelei cu măsurile noi şi vechi şi alte dovezi care nu sunt obligatorii la momentul depunerii cererii)

 

REGULILE GENERALE ÎN CAZUL CÂND EXISTĂ MAI MULŢI FOŞTI PROPRIETARI, MAI MULTĂ AVERE, MAI MULŢI MOŞTENITORI

Regula 1 prevede: câţi foşti proprietari sunt atâtea cereri se depun

Regula 2 prevede: câţi moştenitori legali, atâtea cereri însă este posibil ca un moştenitor să depună cererea în numele tuturor celorlalţi moştenitori, însă trebuie să aibă procură de la toţi ceilalţi moştenitori legali, de asemenea fiecare moştenitor poate depune separat cu completarea tuturor datelor ce sunt obligatorii în formularul ZVIO şi prezentarea tuturor dovezilor obligatorii, conform legii.

Regula 3 prevede: Dacă există mai multă avere a unui proprietar se poate depune o singură cerere din partea unui solicitant şi pe pagina 2 a formularului ce se referă la capitolul II. DATE PRIVIND AVEREA CONFISCATĂ, unde se enumeră toate datele privind toată averea confiscată, care sunt obligatorii şi anexează probele pentru fiecare avere în parte, obligatorii în cerere, iar mai târziu şi celelate dovezi care sunt obligatorii, dar care pot să se depună ulterior, însă dacă există mai mulţi solicitanţi se aplică regula 2.

 

OBŢINEREA DE DOVEZI DIN OFICIU (ex officio) DE CĂTRE AGENŢIA PENTRU RESTITUIRE

existenţa reciprocităţii între statul străin şi contractul internaţional, întrucât solicitantul cererii este cetăţean străin

 

 Preuzmite dokument CUM SE COMPLETEAZĂ FORMULARUL ZVIO –EXEMPLU

 

II. Întrebări referitoare la COMPLETAREA DATELOR ÎN FORMULARUL ZVIO

1. Având în vedere faptul că pentru unele date câmpul prevăzut nu este de ajuns pentru a se înscrie aceste date, se permite ca aceste date să fie înscrise sub câmpul încadrat şi prevăzut pentru înscrierea acestor date?

Răspuns: Este permis să înscrieţi pe foaie albă cu notificare că pentru datele cerute depuneţi şi aceste dovezi, iar întrucât completaţi formularul la computator, puteţi mări coloana referitor la avere, legături legale şi altele, iar în cazul în care cererea este depusă de mai mulţi solicitanţi pagina 3 DATE PRIVIND SOLICITANTUL CERERII copiaţi atâtea exemplare câţi solicitanţi sunt (care cer revendicarea aceaşi proprietate- proprietarul anterior).

2. Este permisă ca această cerere să fie preluat de pe site-ul Agenţiei pentru restituire, completat în formă electronică, deoarece automat se schimbă mărimea câmpului prevăzut pentru introducerea datelor?

Răspuns: Da, desigur.

3. Pe pagina doi, unde se introduc datele privind averea confiscată, în rubrica „locaţia”, deoarece în unele cazuri sunt schimbate denumirea străzii şi numărul, este necesar de a se introduce strada şi numărul din perioada când a fost confiscată averea sau adresa actuală?

Răspuns: Întrucât aveţi date, ar fi de dorit.

4. Pe pagina trei, unde se înscriu date privind dreptul de proprietate şi actele privind naţionalizarea averii, ce trebuie să înscriu în rubrica unde trebuie să se înscrie datele privind dreptul de proprietate a averii confiscate, luând în consideraţie faptul că proprietarul averii confiscate a zidit o casă şi spaţiu comercial pe propria cheltuială şi cu mijloace proprii? Este suficient dovada privind dreptul de proprietate din hotărârea privind naţionalizarea de a se naţionaliza averea fostului proprietar şi nota privind adresa şi numărul parcelei cadastrale şi Municipiul cadastral

Răspuns: Da, este de ajuns. Însă, întrucât posedaţi contractul de vânzare -cumpărare vechi, extrasul vechi din ZKUL sau titlul de carte este în interesul d-voastră de a le prezenta.

5. Pe pagina patru, în câmpul prevăzut pentru introducerea datelor privind fundaţiile (punctul 2 cu subpunctele 1,2, şi 3) se află punctul 3- Legătura legală cu fostul proprietar. Este obligator ca câmpul din punctul 3 – „Legătura legală cu fostul proprietar” să fie completat pentru cererile pentru fundaţii sau şi pentru persoanele fizice din punctul 1 din pagina precedentă?

Răspuns: Legătura juridică cu fostul proprietar este important, în primul rând, pentru persoanele fizice, însă şi pentru fundaţii, întrucât fundaţiile sunt solicitantele cererii pentru restituire.

Şi anume, trebuie să prezentaţi vreo hotărâre de succesiune asupra altei averi după decedatul proprietar, care nu a fost obiectul confiscării, pentru a dovedi că sunteţi succesori legali după decedatul, adică fostul proprietar, astfel încât toţi să fie implicaţi în procesul de restituire, desigur dacă aşa hotărâre există. Întrucât nu dispuneţi de astfel de hotărâre, veţi depune alte dovezi ce confirmă legătura juridică cu fostul proprietar (certificatul de deces al predecesorilor legali, dacă sunt morţi, extras din registrul matricol pentru născuţi, dacă sunt în viaţă, extrasele din registrul matricol pentru născuţi al d-voastră ş.a.)

6. În formularul cererii de restituire a averii confiscate este necesar ca în datele privind fostul proprietar să se indice locul de trai, respectiv domiciliul în timpul confiscării averii. Întrucât în decizia de confiscare a averii este indicat domiciliul fostului proprietar, este suficient ca aceste date să fie înscrise în cerere, sau e necesar alt document ca probă adăugătoare?

Răspuns: Este suficient să se înscrie datele din decizie.

7. În extrasul din registrul matricol pentru decedaţi este indicată cetăţenia fostului proprietar. Este suficient de a se înscrie aceste date în formular sau sunt necesare alte documente ca probe?

Răspuns: Este suficient de a suprascrie datele din extrasul registrului matricol pentru decedaţi.

8. La înscrierea datelor privind averea confiscată este necesar de a se preciza tipul şi denumirea bunurilor sechestrate. Dacă este vorba despre casă, trebuie să indic separat pământul unde a fost construită casa şi separat casa sau nu?

Răspuns: Se poate împreună indicând de ex. „casa şi lotul de pe parcela cadastrală...”

9. Formularul prevede înscrierea datelor privind dreptul de proprietate a fostului proprietar asupra averii confiscate. Întrucât în Foaia de posesiune este înscris contractul de cumpărare a casei (data, preţul, cumpărătorul-fostul proprietar), şi aceeaşi casă este indicată şi în actul de naţionalizare, este suficient de a înscrie aceste date în formular, dacă moştenitorul nu posedă contractul de vânzare-cumpărare? (Casa bineînţeles, nici nu putea fi confiscată, dacă nu a fost în posesia fostului proprietar!).

Răspuns: Indicaţi doar contractul de vânzare-cumpărare.

 

III. Întrebări referitoare la SOLICITANTUL CERERII

1. Mă interesează dacă pământul împărţit voluntarilor la luptele din Salonic este obiectul restituirii? Dacă titlurile de valoare sunt obiectul restituirii?

Răspuns: Dacă pământul a fost confiscat după anul 1945 şi aveţi dovezi /Decizie, hotărâre ş.a./ aveţi dreptul de a înainta cerere. Participantii la luptele din Salonic au obţinut pământul prin decizia regelui pentru meritele participării în I război mondial, acest pământ mai târziu a fost confiscat indiferent de faptul dacă aceşti voluntari au fost înscrişi cu dreptul de proprietate pe pământul acordat, adică dacă cândva au intrat în posesiune şi cu adevărat au prelucrat acel lot, aşa că dacă există decizia de alocare, iar mai târziu decizia de confiscare, adică naţionalizare a acelui lot alocat voluntarilor din Salonic, iar în baza reglementărilor art.2 al legii cu privire la restituirea averii confiscate considerăm că acest lot de pământ poate fi obiectul restituirii. Cu siguranţă depuneţi cererea cu dovezile pe care le aveţi. Titlurile de valoare nu sunt obiectul restituirii.

2. Dacă depunem cererea comună a mai multor moştenitori, în afară de certificatele lor de naştere, este necesară duplicarea documentelor privind averea şi fostul proprietar?

Răspuns: Cererea o depune fiecare moştenitor, se poate împreună pe un singur formular, dar e posibil şi separat. Întrucât se depune pe un singur formular, este necesar de a face copie pagina privind solicitantul cererii în atâtea exemplare câţi moştenitori sunt, aşa că pagina îndeplinită se anexează la cerere. În acest caz nu este necesară duplicarea documentelor privind averea şi fostul proprietar. De asemenea este necesar de a se duplica pagina 5 din formularul ZVIO în atâtea copii câţi solicitanţi ai cererii sunt, deoarece toţi solicitanţii trebuie să semneze personal, cu excepţia cazului când în baza procurii semnată de toţi, au împuternicit pe unul din moştenitori să depună cererea în numele lor.

3. Bunicii mele i-a fost confiscată averea în Sremski Karlovci ca membru al comunităţii maghiare şi eu depun cerere de restituire a acestei averi, mă interesează cine eliberează certificatul că ea nu a fost implicată în acţiuni criminale în timpul războiului. Unde să mă adresez, deoarece pe site-ul d-voastră aşa informaţie nu găsesc?

Răspuns: Nu este necesar de a prezenta dovadă că nu a fost participant la război.

4. În timpul înregistrării averii confiscate în anul 2006, solicitant a fost maica mea, Liljana Şumenkovic, care între timp a decedat. Pot eu, fiul ei, Alexandru Şumenkovic să preiau documentele?

Răspuns: Le puteţi prelua de la Direcţia pentru avere din acea perioadă care primea cererile de evidenţiere a averii confiscate, cu sediul în Belgrad, str.Gracanicka, 8, telefonul 3346-317.

5. Averea a fost luată de la bunelul meu Giuric Radosav, prin naţionalizarea clădirilor închiriate şi terenului de construcţie în zona urbană în anul 1959. Presupun că certificatul de reabilitare este necesar doar când e vorba de confiscarea averii. Bunelul meu, născut în anul 1883, în primul război mondial a fost voinic al armatei sârbe cu care a trecut prin Albania şi a participat pe frontul din Salonic. Când a început războiul al doilea mondial, a avut 58 de ani şi nu a participat la el.

Răspuns: Exact. Dovadă privind încheierea dosarului privind reabilitarea e hotărârea judecătorească definitivă privind reabilitarea persoanei condamnate, dar întrucât dosarul nu este terminat, dovada de la Agenţia de reabilitare –certificatul care confirmă că este intentată procedura de reabilitare, în acest caz Agenţia conform Legii va suspenda judecarea asupra cererii de restituire a averii confiscate până la dobândirea hotărârii definitve asupra procedurii de reabilitare.

6. Vă rog să-mi răspundeţi la următoare întrebare: Este necesară reabilitarea persoanei căreia i-a fost confiscată averea prin sentinţa tribunalului militar înainte de 9 martie 1945, iar averea a fost naţionalizată prin hotărârea judecătorească a judecătoriei din Srem din 1946.

Răspuns: Da este necesar ca în Tribunalul Suprem să intentaţi procesul de reabilitare şi la cerere să anexaţi certificatul că aţi intentat procesul.

 

IV. Întrebări referitoare la AVERE ŞI DOCUMENTELE NECESARE

1. Este necesar la naţionalizarea clădirilor închiriate (încăperi comerciale cu suprafaţa de 25m2) şi lot de pământ pentru folosinţă urbană de a anexa şi copia planului?

Răspuns: Nu este necesar, dar întrucât dispuneţi de documente –copia planului parcelei cadastrale pe care se afla obiectele naţionalizate, în deosebi în cazul când sunt mai multe obiecte naţionalizate pe parcelă, în interesul d-voastră de a le anexa la cerere sau în timpul procesului.

2. Este necesar, în afară de extrasul din registrul matricol pentru decedaţi al bunelului meu căruia i-a fost confiscată averea, pentru mama mea, care a decedat în anul 2007, în afară de certificatul de deces, trebuie să prezint şi certificatul de naştere al ei?

Răspuns: Da, pentru a dovedi faptele şi anume: 1. Legătura legală cu fostul proprietar, dacă nu există hotărârea de succesiune a mamei d-voastră după bunelul decedat, deoarece din certificatul de naştere se vede că ea este fiica fostului proprietar, dar dacă există hotărârea privind moştenirea, unde ea este recunoscută ca moştenitor legal asupra unui alt imobil ce aparţinea tatălui ei, adică bunelului d-voastră, nu este necesar certificatul de naştere a ei; 2. Cetăţenia, deoarece făcând introspecţia în aceste certificate de naştere se poate stabili existenţa faptelor de cetăţenie, dacă acest fapt este înscris în acest extras.

3. Spaţiu comercial în clădire şi teren urban destinat construcţilor, sunt obiectele cererii pentru restituire şi astăzi se află în aceeaşi stare când au fost naţionalizate în anul 1959. În cazul dat este necesar identificarea parcelei vechi şi efectuarea măsurărilor noi.

Răspuns: Certificatul privind identificarea parcelei cadastrale cu măsurările noi şi vechi confirmă faptul că este vorba de aceeaşi avere ( în timpul naţionalizării şi în prezent), şi de asemenea în baza certificatului de identificare unde se indică măsurările noi, se obţine un extras din registrul de imobil la Serviciul competent pentru catastrul imobilului pe lângă ARG, pentru a determina faptele- regimul de posesiune actual al proprietăţii şi restituirea bunurilor confiscate contribuabilului (întrucât imobilul se află în posesia statului poate fi obiectul de restituire în mod natural în conformitate cu Legea cu privire la restituirea averii confiscate şi despăgubire) şi pentru acest serviciu nu se achită taxa.

4. Tatălui meu i-a fost luat terenul agricol în anul 1954 în localitatea Iaşa Tomici, primăria Seciani. Această avere mi-a fost restituită în anul 1991. Mă interesează dacă am dreptul la despăgubire pentru perioada 1954-1991, când acest teren agricol a fost folosit de către ferma din Iaşa Tomici.

Răspuns: Nu aveţi dreptul la despăgubire pentru aşa-numitul profit pierdut.

5. Toate documentele necesare le-am pregătit pentru trimitere cu excepția unei singure. Bunelul meu Dragisav Pantic, căruia i-a fost confiscat terenul agricol (PZF 1953) nu are hotărâre de moștenire de la tatăl său. În toate documentele, hotărâri ş.a. este prevăzut că proprietatea a fost confiscată bunicului Dragisav Pantic. Dacă acest lucru poate fi o problemă, sau trebuie să am vreo hotărâre cum el a dobândit proprietatea, care i-a fost confiscată?

Răspuns: Legea privind PZF nu este inclusă în articolul 2 al legii cu privire la restituirea averii confiscate şi despăgubire, din această cauză nu aveţi dreptul de a înainta cerere.

6. Se cere să se anexeze foaia de imobil la depunerea cererii pentru restituirea averii dacă a fost înfăptuită comasarea terenului (a fost dobândită certificatul de comasare)

Răspuns: Nu este necesar de a prezenta foaia de imobilpentru loturile de pământ care au fost incluse în procesul de comasare.

7. Pentru terenurile agricole şi cu păduri şi pădurile este necesar de a se prezenta date de la departamentul pentru geodezie a primăriei competente. Ne întrebăm dacă acest departament trebuie să incaseze taxe de la foştii proprietari şi succesorii lor?

Răspuns: Cadastrul eliberează Certificat privind identificarea parcelelor confiscate şi acest serviciu nu se plăteşte.

8. Dacă statul şi beneficiarii terenului confiscat atunci când se restitue foştilor proprietari şi succesorilor săi trebuie să restituie terenul în prezenţa topografului şi măsurările terenului şi cine plăteşte aceasta? Publicul are îndoieli privitor la această întrebare, deaceea trebuie de clarificat atât cetăţenilor, cât şi departamentului pentru geodezie.

Răspuns: În hotărârile în care terenul se restituie în natură proprietarului anterior, întrebarea privind intrarea în posesiune este reglementată prin ordinea beneficiarului terenului de a oferi în posesiune proprietarului anterior.

9. Sunt din Sombor. În luna februarie am pregătit toate documentele pentru depunerea cererii de restituire, în afară de cel din Cadastru. Cu trei săptămâni în urmă am depus cererea pentru identificarea măsurărilor vechi şi noi ale parcelei cadastrale. Mi s-a răspuns că acest document va fi gata peste două săptămâni. Am verificat dacă acest document este pregătit şi mi-au răspuns că aşteaptă Instrucţiunea de procedare de la Agenţia pentru restituire. Puteţi să-mi daţi careva informaţii când acest lucru va avea loc, deoarece această instrucţiune trebuia să apară înainte de 1 martie 2012?

Răspuns: Agenţia pentru restituire nu este competentă de a da careva instrucţiuni serviciilor pentru cadastrul imobilului, deci nici Serviciului din Sombor. Întrucât în termenul legal de primire nu a-ţi primit certificatul cerut, puteţi să vă adresaţi Instituţiei Republicane pentru geodezie.

10. În procesul obţinerii de documente pentru restituirea terenului pentru construcţii confiscat în baza Legii cu privire la naţionalizarea clădirilor închiriate şi terenului pentru construcţii („Monitorul Oficial al RPFIu N.52/58), în calitate de unicul succesor legal al părinţilor mei m-am adresat în scris Institutului Republican pentru geodezie din Zrenianin cu cererea de a mi se elibera date despre averea confiscată înainte şi după confiscare. La cerere am depus şi copia Hotărârii cu privire la excluderea din posesie (anexez hotărârea scanată) şi Hotărârea cu privire la plata de taxe (anexez hotărârea scanată) din care se vede că taxa a fost plătită pentru culturile perene. După examinarea cererii depuse şi hotărârilor anexate, directoarea IRG din Zrenianin mi-a refuzat în eliberea documentului cerut, pe motiv că acest teren a fost expropriat şi nu este supus restituirii. Dacă aveţi posibilitate, vă rog să scrieţi părerea d-voastră privind atitudinea IRG din Zrenianin.

Răspuns: Aveţi dreptul la restituire. De la IRG cereţi să vă elibereze certificatul privind identificarea parcelei confiscate. Întrucât a fost efectuată comasarea, prezentaţi certificat că a fost comasarea. Pentru terenurile care au fost expropriate după 15.03. 1968, fostul proprietar nu are dreptul la restituirea imobilului, respectiv despăgubire.

11. Conform legii cu privire la restituirea imobilului am trimis documentele necesare direcţiei din acea perioadă şi am primit confirmare că totul este în regulă! Conform legii noi despre restituire, ne-au întors documentele şi acum trebuie să începem de la început. Am văzut ceea ce îmi trebuie, mă interesează, pentru că eu sunt din Novi Sad, iar averea este în Mladenovaţ, sunt valabile extrasele din registrul stării civile pentru născuţi şi decedaţi al răposaţilor pe care eu ii moştenesc fără hologram/vechi cu autentificare/ pe care le-am trimis fostei direcţii sau toate aceste documente trebuie să le prezint cu hologram şi anume, pentru bunel, bunică, unchi, tată, mamă, ceea ce ar fi neobişnuit, pentru că aceşti oameni s-au născut şi au murit, pentru care am prezentat documente originale eliberate de statul în care s-au născut şi unde au murit.

Răspuns: Extrasele din registrul stării civile pentru născuţi nu trebuie să fie mai vechi de 6 luni, pe când extrasele din registrul stării civile pentru deces poate să fie mai vechi de 6 luni. Extrasele din registrul stării civile pentru născuţi cu hologram are termen nelimitat.

12. Îmi trebuie sau nu extras din registrul pentru cetăţenie nou şi extrase din registrul stării civile pentru născuţi pentru mine şi dacă serviciul stării civile incasează careva taxe?

Răspuns: Date privind cetăţenia nu sunt necesare, deoarece aceste date le găsim în extrasele din RSC pentru născuţi şi pentru morţi, întrucât aceasta este înscrisă în ele, întrucât aceste date nu sunt înscrise, atunci e necesar să prezentaţi certificat privind cetăţenia pentru d-voastră ca probă obligatorie pentru solicitantul cererii.

13. Vă rog să-mi răspundeţi care este procedeul pentru documentele suplimentare la cererea deja înaintată?

De fapt aceasta este o cerere de despăgubire a terenului pentru construcţii naţionalizat conform Legii cu privire la naţionalizarea clădirilor închiriate şi terenurilor pentru construcţii din anul 1958. Ca dovadă a actului de naţionalizare a fost prezentată Hotărârea pentru întreaga primărie din Novi sad din acea perioadă. Ulterior am obţinut şi lista parcelelor confiscate, unde e inclusă şi parcela noastră, iar această listă este parte componentă a acestei Hotărâri, şi o anexăm şi pe ea.

Răspuns: Completările la documentele prezentate le puteţi face la ghişeul oficiului poştal (şi cererea pe care aţi depus-o), însă trebuie să le spuneţi lucrătorilor de la poştă că e vorba despre supliment şi prezentaţi-le confirmarea pe care aţi primit-o la momentul depunerii cererii.

14. Vă rog să explicaţi noţiunea documentului obligatoriu Decizia de reabilitare sau dovadă a cererii înaintate? Nu înţeleg ce trebuie să prezint, deoarece este vorba despre o persoană care a fost împuşcată şi căruia i-a fost confiscată averea, pentru care am dovezi valabile/în original?

Răspuns: Dovadă despre finalizarea procesului de reabilitare este necesară pentru cazul de confiscare a averii, ceea ce a fost consecinţa juridică de condamnare a persoanelor fizice ca duşmani ai poporului, colaborator cu ocupatorul ş.a. Ca probă în cazul dat este hotărârea judecătorească definitivă de reabilitare a persoanei condamnate, dar întrucât procesul încă nu este terminat, confirmare despre faptul că procesul este intentat procesul de reabilitare a persoanei condamnate conform Legii cu privire la reabilitarea persoanelor condamnate la judecătoria generală şi aceasta se prezintă Agenţiei pentru restituire, care conform legii suspendează examinarea cererii de restituire a averii confiscate până la obţinerea hotărârii definitive pe procesul de reabilitare.

15. Unde se obţine Extrasul din registrul imobilului sau extrasul din cartea funciară? În hotărârea de confiscare este înscris numărul parcelei, S.C. al terenului confiscat şi totul ce a fost confiscat ? Unde se obţine certificatul IRG privind identificarea măsurărilor vechi şi noi?Cum le putem obţine , pentru că este vorba de imobilul ce se află în Sopot, iar noi suntem din Novi Sad?

Răspuns: Toate documentele le puteţi obţine la Serviciul relevant pentru cadastrul imobiliar al IRG, pe teritoriul sectorului cadastral unde imobilul se află.

16. Bunica mea şi fraţii şi surorile ei pretind asupra casei mătuşei decedate, care a fost naţionalizată.

a) Ea singură depune cerere şi mă interesează dacă la cerere trebuie să anexeze extrase din registrul strării civile pentru născuţi şi alte documente pentru fraţii şi surorile ei.

b) Casa pe care o cere s-a aflat pe strada care astăzi poartă alt nume, mă interesează cum pot dovedi că această casă s-a aflat anume pe această stradă? A luat din arhivă document şi cum se poate identifica şi unde?

c) Ce documente trebuie anexate la cererea şi de unde le putem lua?

Răspuns:

a) Pentru fostul proprietar (persoana a cărei avere a fost confiscată), dar nu este în viaţă, este necesar extras din registrul stării civile pentru deces, iar pentru solicitantul cererii extras din registrul stării civile pentru născuţi. Dacă bunica d-voastră depune cerere nu este nevoie de a se prezenta extrasele din registrul stării civile pentru fraţi şi surori.

b) În ceea ce priveşte identificarea proprietăţii, serviciul competent pentru cadastrul imobilului vă poate elibera aşa document, dar ar trebui să cereţi şi confirmare despre identificarea parcelei ( din care se va vedea cărei parcele corespunde parcela unde se afla imobilul la momentul punerii sub sechestru).

c) În ceea ce priveşte documentele necesare, pe lângă extrasele din registrul stării civile şi confirmare despre indentificarea parcelei, mai sunt necesare şi extrasele din cartea funciară sau lista imobilului(dacă a intrat în vigoare cadastrul imobilului) pentru parcelele identificate în confirmarea cadastrului. De asemenea este necesară dovada legăturii juridică între fostul proprietar şi solicitantul cererii (hotărâre privind moştenirea, extrase din registrul stării civile care dovedesc legătura juridică ş.a.9


V. Întrebări referitoare la MOŞTENITORI

1. Ceilalţi moştenitori şi succesori legali ai fostului proprietar decedat nu doresc să îşi exercite dreptul la restituirea proprietăţii naţionalizate, însă doresc şi sunt de acord ca doar eu să exercit acest drept. Ei doresc să dea declaraţie, pe care dorim să o autentificăm în judecată şi pe care doresc s-o anexez la cerere.

Poate aşa declaraţie prin care ei renunţă la dreptul său de restituire a averii confiscate în folosul meu, să fie acceptată de Agenţie?

Răspuns: Din punct de vedere al formei juridice, persoanele care au intenţia de a renunţa la dreptul său în folosul d-voastră, trebuie să depună cerere pentru restituirea averii (individual), iar în procesul dat în faţa Agenţiei pot să încheie încheie un acord privind modul de împărţire a averii, în care există condiţii legale de restituire în natură.

2. Mă adresez cu întrebarea privitor la documentele care se anexează la cererea de restituire a averii, respectiv despăgubire (cererea de restituire), deoarece pregătesc documentele care le voi anexa la cerere, pe care o înaintez ca urmaş al străbunelului meu.

Vă rog să mă anunţaţi dacă este necesar ca la cerere să anexez şi hotărârea de moştenire după fostul proprietar al imobilului-în cazul meu al străbunelului. Întreb, deoarece în formularul cererii de pe site-ul agenţiei hotărârea de moştenire este indicată ca obligatorie. Pe de altă parte, art. 42 al legii cu privire la averea confiscată şi despăgubire este indicat că legătura juridică cu fostul proprietar al imobilului se dovedeşte aşa că se prezintă „estras din registrul stării civile pentru născuţi, hotărârea privind moştenirea, extras din registrul persoanelor juridice, respectiv alte probe care dovedesc cu certitudine legătura juridică între solicitantul cererii şi fostul proprietar”. Din cele scrise mai sus rezultă că hotărârea cu privire la moştenire nu este probă obligatorie care se prezintă ca anexă la cererea de restituire, deoarece legătura juridică poate fi determinată şi prin alte probe. De asemenea, în art. 47 din aceeaşi lege prevede că în calitate de beneficiari se determină moştenitorii fostului proprietar şi anume în baza hotărârii privind moştenirea, dacă există, dar dacă aşa hotărâre nu este, prin hotărâre se va determina beneficiarii doar în cazul în care din documentele prezentate se poate cu certitudine determina toţi moştenitorii legali. Acelaşi articol prevede că moştenitorii vor fi îndreptaţi la judecată dacă nu se poate stabili calitatea lor sau partea fiecăruia. Din cele de mai sus reiese, de asemenea, că hotărârea de moştenire nu e o dovadă necesară care se prezintă la cererea de restituire.

Răspuns: Întrucât partea dispune de hotărâre de moştenire, este necesar de a o prezenta, dar întrucât nu dispune de hotărâre, este necesar de a prezenta extrase din registrul stării civile pentru născuţi şi alte dovezi prin care se confirmă faptul că solicitantul cererii este moştenitorul legal după fostul proprietar, iar întrucât acest fapt nu se poate dovedi, solicitantul cererii va face referire la stabilirea faptelor în instanţă.

3. Câte cereri se depun pentru restituire întrucât fostul proprietar are mai mulţi moştenitori?

Răspuns: cererea o depun toţi moştenitorii, pot împreună pe un singur formular, dar pot şi individual. Întrucât se depune pe un singur formular se face copii a paginii privind solicitanţii cererii în atâtea exemplare, câţi moştenitori sunt, şi pagina dată completată se anexează la cerere.

4. Averea care a fost confiscată a fost cuprinsă în testament, mai târziu din nou confiscată, şi din această cauză nu a fost inclusă în moştenire în timpul procesului de succesiune. Are dreptul la restituirea doar moştenitorii lui din testament, respectiv moştenitorii lui legali, sau acest drept aparţine şi celorlalţi moştenitori legali, care nu au fost cuprinşi în testamentul dat?

Răspuns: Dreptul la restituirea averii confiscate, respectiv despăgubire îl au toţi moştenitorii legali indiferent de testament.

 


 Programarea termenului pentru depunerea cererii de restituire a averii confiscate, respectiv despăgubire