Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Imprimă| Rss
 Agenţia pentru restituire
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agenţia pentru restituire
 Srpski | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agenţia pentru restituire
Pagina de titlu > Competenţa Agenţiei

Competenţa Agenţiei

Agenţia pentru restituire (Agenţia) a fost înfiinţată în baza Legii cu privire la restituirea averii confiscate şi despăgubire („Monitorul oficial al RS” №72/2011) cu scopul administrării procedurii şi deciderii asupra cererilor de restituire a averii, respectiv despăgubirile, acordării de asistenţă profesională reclamantului şi contribuabililor, ducerea evidenţei prevăzute de lege, raportarea anuală de către Guvern, prin intermediul Ministerului finanţelor, privind activitatea desfăşurată în cadrul competenţei sale, precum şi îndeplinirea altor atribuţii prevăzute de lege (articolul 55).

Sediul Agenţiei este în Belgrad. Agenţia are unităţi teritoriale în Belgrad, Craguevaţ, Niş şi Novi Sad, care sunt stabilite pentru teritoriul primăriilor conform regulilor care reglamentează dezvoltarea regională (art.55) , precum şi o unitate de restituire confesională în Belgrad. Agenţia preia dosarele, mijloacele de lucru, arhiva şi angajaţii de la Direcţia pentru restituire (articolul 63 alineatul 2).

În baza cererii pentru restituirea averii Agenţia, în calitate de agenţie publică, acţiunea se examinează în unităţile teritoriale, în conformitate cu Legea cu privire la restituirea averii confiscate şi despăgubire şi conform legii care reglementează procedura administrativă generală (art.40 al.1).

Competenţa unităţii teritoriale ale Agenţiei se determină după locul de reşedinţă, respectiv domiciliul fostului proprietar în Republica Serbia în momentul sechestrării averii. În caz că nu este posibil să se determine competenţa teritorială în aşa caz, este competentă unitatea teritorială a Agenţiei stabilită de către directorul Agenţiei (articolul 44).

Agenţia activează în conformitate cu regulile privind agenţiile publice, are calitate de persoană juridică cu drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute de Legea cu privire la restituirea averii confiscate şi despăgubire şi statut (articolul 52).

 


 Programarea termenului pentru depunerea cererii de restituire a averii confiscate, respectiv despăgubire