ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
Naslovna strana > Javne nabavke

Javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti br. 10-2018 - Gorivo za potrebe Agencije

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacijaJavna nabavka male vrednosti br. 2-2018 – Оprema za saobraćaj - vozila

 Preuzmite dokument   Odluka o pokretanju postupka

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o dodeli ugovoraJavna nabavka male vrednosti br. 1-2018 - Кancelarijski materijal

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o dodeli ugovoraJavna nabavka male vrednosti br. 14-2017 – Usluge mobilne telefonije

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o dodeli ugovoraJavna nabavka male vrednosti br. 11-2017 – Gorivo za potrebe Agencije

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o dodeli ugovoraJavna nabavka male vrednosti br. 10-2017 TONERI (ponovlјena partija 2. Iz jnmv br.5-2017 koja je obustavlјena)

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o dodeli ugovoraJavna nabavka male vrednosti br. 8-2017 – Usluge servisa fotokopir aparata, štampača i održavanja ostale računarske opreme

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o dodeli ugovoraJavna nabavka male vrednosti br. 5-2017 - kancelarijski materijal

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o dodeli ugovoraJavna nabavka male vrednosti br. 6/2017 – Usluge FTO, Niš i Kragujevac

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o dodeli ugovoraJavna nabavka male vrednosti br. 3-2017 – Usluge servisa fotokopir aparata, štampača i održavanja ostale računarske opreme

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o obustavi postupka


Javna nabavka male vrednosti br. 4/2017 Radovi - usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje objekata koje koristi Agencija za restituciju.

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o dodeli ugovoraJavna nabavka male vrednosti br. 8/2016 – Usluge mobilne telefonije

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o dodeli ugovora


Javna nabavka male vrednosti br. 7-2016 – Računarska oprema

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija


Javna nabavka male vrednosti br. 6-2016 – Gorivо za potrebe Agencije

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija


Javna nabavka male vrednosti br. 4-2016 – Usluge servisa fotokopir aparata, štampača i održavanja ostale računarske opreme

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o dodeli ugovora


Javna nabavka male vrednosti br. 3-2016 - kancelarijski materijal

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o dodeli ugovora


Javna nabavka male vrednosti br. 2/2016 – Usluge FTO, Niš i Kragujevac

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija


Plan javnih nabavki Agencije za 2016. godinu

 Preuzmite dokument   Preuzmite dokument u pdf formatu

 

 

Javna nabavka male vrednosti br. 15-2015 – Usluge mobilne telefonije

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument   Odluka o dodeli ugovora


Javna nabavka male vrednosti br. 14-2015 – Usluge mobilne telefonije

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Odluka o obustavi postupka


Javna nabavka male vrednosti br. 3-2014 – Usluge FTO, Niš i Kragujevac

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Obaveštenje o produženju roka

 Preuzmite dokument   Izmenjena konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Javna nabavka male vrednosti br. 1-2014 – Računarska oprema

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija


Javna nabavka male vrednosti br. 4-2013 - kancelarijski materijal

 Preuzmite dokument   Poziv za podnošenje ponude

 Preuzmite dokument   Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument   Obrazac ponude sa specifikacijom

 Preuzmite dokument   Odluka o izmeni konkursne dokumentacije

 Preuzmite dokument   Odluka o produženju roka za podnošenje ponuda

 

Plan javnih nabavki Agencije za 2013. godinu

 Preuzmite dokument   Preuzmite dokument u doc formatu

 Preuzmite dokument   Preuzmite dokument u pdf formatu

 


Vrh strane   
 Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Informator o radu Javne nabavke Informacije od javnog značaja