ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
 Agencija za restituciju
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agencija za restituciju
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agencija za restituciju

IN MEMORIAM

Sa dubokim žaljenjem obaveštavamo celokupnu stručnu javnost da nas je zauvek napustio naš dragi kolega i saradnik, gospodin Dragan Benović.

Među zaposlenima u Agenciji za restituciju ostaće upamćen kao vanredna ljudska figura, izuzetan stručnjak i vrhunski profesionalac, koji je ostavio neizbrisiv trag među svojim kolegama. Zauvek ćemo ga se sećati po blagom osmehu, neposrednosti i jednostavnosti koja krasi samo velike ljude, kao i spremnosti da svoje nepresušno znanje podeli sa mladim kolegama.

Neka mu je večna slava.

 

PRAVILA
ponašanja zaposlenih i stranaka u Agenciji za restituciju do
proglašenja prestanka epidemije izazvane virusom COVID - 19

 Preuzmite dokument   Preuzmite dokument

 

OBAVEŠTENjE

Agencija za restituciju obaveštava podnosioce zahteva, punomoćnike, veštake, državne organe i oganizacije, pokrajinske organe i organe lokalne samouprave, i sve druge učesnike u postupcima koji se vode pred Agencijom da se od dana ukidanja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, odn. od 6 maja 2020. godine, sve dopune, podnesci, dopisi, zahtevi, žalbe, nalazi i mišljenja veštaka i sl. predaju isključivo putem pošte, ili neposredno preko pisarnice područnih jedinica Agencije u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Prilikom neposredne predaje dokumentacije preko pisarnice, sve stranke, njihovi punomoćnici i drugi učesnici u postupku su dužni da se pridržavaju svih mera zaštite u skladu sa „Instrukcijom o organizaciji radnih procesa u organima državne uprave i službi Vlade u primeni mera zaštite od zarazne bolesti COVID-19 nakon ukidanja vanrednog stanja“ Generalnog sekretarijata Vlade Srbije,od 06.05.2020. godine. Ove mere naročito podrazumevaju nošenje zaštitne opreme (rukavice i maske) prilikom predaje podnesaka, u suprotnom strankama neće biti omogućen ulazak u službene prostorije Agencije
Takođe, sve konsultacije sa savetnicima će se održavati isključivo putem telefona, elektronske pošte i pisanih obaveštenja.

 

OBAVEŠTENjE

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, objavljenom u „Službenom glasniku RS“, br. 35/2020 od 18.3.2020.godine, U Agenciji za restituciju obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta do dana prestanka vanrednog stanja.

Sve usmene rasprave zakazane u sedištu Agencije, kao i njenim područnim jedinicama, Jedinici za konfesionalnu restituciju i Jedinici za vraćanje imovine žrtava Holokausta, kao i usmene rasprave zakazane na mestu uviđaja, otkazuju se dok traje vanredno stanje, i biće zakazane ponovo po prestanku vanrednog stanja.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji, Agencija za restituciju preporučuje svim strankama starosti od 65 godina, kao i licima koja spadaju u rizične grupe, da ne dolaze u prostorije Agencije lično, već da sve poslove vezane za postupak restitucije obavljaju putem mejla i telefona koji su objavljeni na zvaničnom sajtu Agencije za restituciju, odnosno preko punomoćnika ili ukoliko nemaju punomoćnika preko članova porodice ili članova domaćinstva.
Ukazujemo da stranke neće trpeti bilo kakve štetne posledice zbog nedolaska u Agenciju.
S poštovanjem,

DIREKTOR
Strahinja Sekulić

 

KOMASIRANO ZEMLjIŠTE PREDVIĐENO ZA VRAĆANjE PREMA UREDBI O KRITERIJUMIMA ZA VRAĆANjE POLjOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA U POSTUPKU VRAĆANjA ODUZETE IMOVINE

Podaci o katastarskim parcelama u državnoj svojini koje je sačinila Uprava za poljoprivredno zemljište u skladu sa čl. 3 st. 2 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u postupku vraćanja oduzete imovine („Sl. glasnik RS“, br. 29/18)

 AP Vojvodina

 Centralna Srbija i Beograd

 

VESTI

7.9.2020. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 4.9.2020. godine (bez konfesionalne restitucije)....

 

7.9.2020. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 4.9.2020. godine (bez konfesionalne restitucije)....

 

31.8.2020. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 28.8.2020. godine (bez konfesionalne restitucije)....

 

31.8.2020. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 28.8.2020. godine (bez konfesionalne restitucije)....

 

24.8.2020. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 21.8.2020. godine (bez konfesionalne restitucije)....

 


Vrh strane   
Pogledajte
 Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja