ćirilica | latinica | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România | A A A| Štampaj| Rss
 Agencija za restituciju
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agencija za restituciju
ĆIR | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Agencija za restituciju

OBAVEŠTENjE

U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije, objavljenom u „Službenom glasniku RS“, br. 35/2020 od 18.3.2020.godine, U Agenciji za restituciju obustavlja se rad sa strankama putem neposrednog kontakta do dana prestanka vanrednog stanja.

Sve usmene rasprave zakazane u sedištu Agencije, kao i njenim područnim jedinicama, Jedinici za konfesionalnu restituciju i Jedinici za vraćanje imovine žrtava Holokausta, kao i usmene rasprave zakazane na mestu uviđaja, otkazuju se dok traje vanredno stanje, i biće zakazane ponovo po prestanku vanrednog stanja.

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Agencija za restituciju obaveštava podnosioce zahteva, punomoćnike, državne organe i oganizacije, pokrajinske organe i organe lokalne samouprave, da osim uobičajenog načina dostavljanja dopuna, podnesaka, dopisa, zahteva i sl. putem pošte, dok traje vanredno stanje u Republici Srbiji isto mogu činiti i putem mejl adrese agencija@restitucija.gov.rs

 

SAOPŠTENjE ZA JAVNOST

Na osnovu Odluke o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji, Agencija za restituciju preporučuje svim strankama starosti od 65 godina, kao i licima koja spadaju u rizične grupe, da ne dolaze u prostorije Agencije lično, već da sve poslove vezane za postupak restitucije obavljaju putem mejla i telefona koji su objavljeni na zvaničnom sajtu Agencije za restituciju, odnosno preko punomoćnika ili ukoliko nemaju punomoćnika preko članova porodice ili članova domaćinstva.
Ukazujemo da stranke neće trpeti bilo kakve štetne posledice zbog nedolaska u Agenciju.
S poštovanjem,

DIREKTOR
Strahinja Sekulić

 

KOMASIRANO ZEMLjIŠTE PREDVIĐENO ZA VRAĆANjE PREMA UREDBI O KRITERIJUMIMA ZA VRAĆANjE POLjOPRIVREDNOG I ŠUMSKOG ZEMLjIŠTA U POSTUPKU VRAĆANjA ODUZETE IMOVINE

Podaci o katastarskim parcelama u državnoj svojini koje je sačinila Uprava za poljoprivredno zemljište u skladu sa čl. 3 st. 2 Uredbe o kriterijumima za utvrđivanje površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u postupku vraćanja oduzete imovine („Sl. glasnik RS“, br. 29/18)

 AP Vojvodina

 Centralna Srbija i Beograd

 

OBAVEŠTENjE
strankama u čiju korist su dosuđeni troškovi postupka na teret
Agencije za restituciju

U cilju urednog plaćanja troškova postupka vođenog pred Upravnim sudom ili Vrhovnim kasacionim sudom, potrebno je da stranke u čiju korist su troškovi dosuđeni na teret Agencije za restituciju, odnosno njihovi punomoćnici podnesu Agenciji za restituciju zahtev za isplatu troškova, sa pozivom na broj predmeta koji se vodi po njihovom zahtevu za vraćanje oduzete imovine, odnosno obeštećenje.

Zahtev za isplatu troškova postupka, sa priloženom fotokopijom sudske odluke, podnosi se u pisanoj formi uz navođenje bližih instrukcija za plaćanje.

Ukoliko se plaćanje vrši na račun punomoćnika, uz zahtev za isplatu troškova, potrebno je priložiti i uredno punomoćje za prijem ovih sredstava.

 

VESTI

06.04.2020. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 03.04.2020. godine (bez konfesionalne restitucije)...

 

06.04.2020. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 03.04.2020. godine (bez konfesionalne restitucije)...

 

30.03.2020. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 27.03.2020. godine (bez konfesionalne restitucije)...

 

30.03.2020. Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama

Pregled vraćene nepokretne imovine po gradovima i opštinama do 27.03.2020. godine (bez konfesionalne restitucije)...

 

23.03.2020. Podaci o broju vraćenih poslovnih prostora, zgrada i stanova

Podaci o broju poslovnih prostora, zgrada kao celina i stanova po gradovima i opštinama u Republici Srbiji vraćenih bivšim vlasnicima i zakonskim naslednicima rešenjima Agencije za restituciju, zaključno sa 20.03.2020. godine (bez konfesionalne restitucije)...

 


Vrh strane   
Pogledajte
 Vesti Agencije Uvid u elektronsku bazu predmeta Jevrejske opštine-vraćena imovina Informator o radu Javne nabavke Javni konkursi Informacije od javnog značaja