Агенција за реституацију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију
Насловна страна » Јавне набавке

Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности бр. 14/2019 – Услуге комуникације-мобилна телефонија

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 Преузмите документ   Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности бр. 13/2019 – Намештај

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 Преузмите документ   Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности бр. 12/2019 – Остале медицинске услуге - систематски прегледи запослених

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Питањa и oдговори

 Преузмите документ   Конкурсна документација - измењена

 Преузмите документ   Обавештење о продужењу рока

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 Преузмите документ   Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности бр. 11/2019 – рачунарска опрема

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 Преузмите документ   Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности бр. 10-1/2019 – путнички аутомобили

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 Преузмите документ   Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности бр. 10/2019 – путнички аутомобили

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о обустави посртупка

 Преузмите документ   Обавештењe о обустави поступка

 

Јавна набавка мале вредности бр. 9/2019 – бензин („Evro premium BMB 95“ и бензин од 95 октана са адитивима)

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Питањa и oдговори

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 Преузмите документ   Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности бр. 8/2019 – услуге сервисирања штампача и скенера са зaменом резервних делова

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 Преузмите документ   Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности бр. 6-1/2019 – Услуге ФТО, Ниш и Крагујевац

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument   Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности бр. 6/2019 - Услуге ФТО, Ниш и Крагујевац

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о обустави поступка

 Преузмите документ   Обавештењe о обустави поступка

 

Јавна набавка мале вредности бр. 2-1/2019 - канцeларијски материјал

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Питањa и oдговори

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 Preuzmite dokument   Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности бр. 2-2019 - канцeларијски материјал

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Питањa и oдговори

 Преузмите документ   Конкурсна документација - измењена

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде - измењен

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 Преузмите документ   Одлука о обустави поступка

 Preuzmite dokument   Обавештење о закљученом уговору - остали кан.материјал

 Preuzmite dokument   Обавештење о закљученом уговору - тонери

 Преузмите документ   Одлука о обустави поступка - папир

 

Јавна набавка мале вредности бр. 12-1/2018 - Услуге мобилне телефоније

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Питања

 Преузмите документ   Одговор

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности бр. 12-2018 - Услуге мобилне телефоније

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о обустави поступка

 

Јавна набавка мале вредности бр. 10-2018 - Гориво за потребе Агенције

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 

Јавна набавка мале вредности бр. 2-2018 – Опрема за саобраћај - возила

 Преузмите документ   Одлука о покретању поступка

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности бр. 1-2018 - Канцeларијски материјал

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности бр. 14-2017 – Услуге мобилне телефоније

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности бр. 11-2017 – Гориво за потребе Агенције

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности бр. 10-2017 ТОНЕРИ (поновљена партија 2. Из јнмв бр.5-2017 која је обустављена)

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности бр. 8-2017 – Услуге сервиса фотокопир апарата, штампача и одржавања остале рачунарске опреме

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности бр. 5-2017 - канцeларијски материјал

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности бр. 6/2017 – Услуге ФТО, Ниш и Крагујевац

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности бр. 3-2017 – Услуге сервиса фотокопир апарата, штампача и одржавања остале рачунарске опреме

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о обустави поступка

 

Јавна набавка мале вредности бр. 4/2017 Радови - услуге и материјали за текуће поправке и одржавање објеката које користи Агенција за реституцију.

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности бр. 8/2016 – Услуге мобилне телефоније

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора


Јавна набавка мале вредности бр. 7-2016 – Рачунарска опрема

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 

Јавна набавка мале вредности бр. 6-2016 – Гориво за потребе Агенције

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 

Јавна набавка мале вредности бр. 4-2016 – Услуге сервиса фотокопир апарата, штампача и одржавања остале рачунарске опреме

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора


Јавна набавка мале вредности бр. 3-2016 - канцeларијски материјал

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности бр. 2/2016 – Услуге ФТО, Ниш и Крагујевац

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 

План јавних набавки Агенције за 2016. годину

 Преузмите документ   Преузмите документ у pdf формату

 

 

Јавна набавка мале вредности бр. 15-2015 – Услуге мобилне телефоније

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 Преузмите документ   Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности бр. 14-2015 – Услуге мобилне телефоније

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Одлука о обустави поступка

 

Јавна набавка мале вредности бр. 3-2014 – Услуге ФТО, Ниш и Крагујевац

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Обавештење о продужењу рока

 Преузмите документ   Измењена конкурсна документација

 Преузмите документ   Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка мале вредности бр. 1-2014 – Рачунарска опрема

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 

Јавна набавка мале вредности бр. 4-2013 - канцeларијски материјал

 Преузмите документ   Позив за подношење понуде

 Преузмите документ   Конкурсна документација

 Преузмите документ   Образац понуде са спецификацијом

 Преузмите документ   Одлука о измени конкурсне документације

 Преузмите документ   Одлука о продужењу рока за подношење понуда

 

План јавних набавки Агенције за 2013. годину

 Преузмите документ   Преузмите документ у doc формату

 Преузмите документ   Преузмите документ у pdf формату

 


Погледајте
 Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја