Вести Агенције

22.1.2019. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 18.1.2019. године (без конфесионалне реституције).

  Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 481.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

22.1.2019. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 18.1.2019. године (без конфесионалне реституције).

  Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 481.000 m2.

 

15.1.2019. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 11.1.2019. године (без конфесионалне реституције).

  Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина наведених објеката износи преко 480.000 m2. Овом евиденцијом није обухваћено грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште.

 

15.1.2019. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 11.1.2019. године (без конфесионалне реституције).

  Преузмите табелу

НАПОМЕНА: Површина враћених пословних простора, станова и зграда износи преко 480.000 m2.

 

9.1.2019. Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

34255 јавних расправа одржаних и заказаних у Агенцији за реституцију закључно са 4.1.2019. године (без конфесионалне реституције)

 Jaвне расправе одржане и заказане у Агенцији за реституцију

 

ПОГЛЕДАЈТЕ СТАРИЈЕ ВЕСТИ


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Јеврејске општине-враћена имовина  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја