Агенција за реституацију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Закључком Владе Републике Србије, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 35/2020 од 18.3.2020.године, У Агенцији за реституцију обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта до дана престанка ванредног стања.

Све усмене расправе заказане у седишту Агенције, као и њеним подручним јединицама, Јединици за конфесионалну реституцију и Јединици за враћање имовине жртава Холокауста, као и усмене расправе заказане на месту увиђаја, отказују се док траје ванредно стање, и биће заказане поново по престанку ванредног стања.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Агенција за реституцију обавештава подносиоце захтева, пуномоћнике, државне органе и оганизације, покрајинске органе и органе локалне самоуправе, да осим уобичајеног начина достављања допуна, поднесака, дописа, захтева и сл. путем поште, док траје ванредно стање у Републици Србији исто могу чинити и путем мејл адресе agencija@restitucija.gov.rs

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији, Агенција за реституцију препоручује свим странкама старости од 65 година, као и лицима која спадају у ризичне групе, да не долазе у просторије Агенције лично, већ да све послове везане за поступак реституције обављају путем мејла и телефона који су објављени на званичном сајту Агенције за реституцију, односно преко пуномоћника или уколико немају пуномоћника преко чланова породице или чланова домаћинства.
Указујемо да странке неће трпети било какве штетне последице због недоласка у Агенцију.
С поштовањем,

ДИРЕКТОР
Страхиња Секулић

 

КОМАСИРАНО ЗЕМЉИШТЕ ПРЕДВИЂЕНО ЗА ВРАЋАЊЕ ПРЕМА УРЕДБИ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ВРАЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ВРАЋАЊА ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ

Подаци о катастарским парцелама у државној својини које је сачинила Управа за пољопривредно земљиште у складу са чл. 3 ст. 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање површине пољопривредног и шумског земљишта у поступку враћања одузете имовине („Сл. гласник РС“, бр. 29/18)

 АП Војводина

 Централна Србија и Београд

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
странкама у чију корист су досуђени трошкови поступка на терет
Агенције за реституцију

У циљу уредног плаћања трошкова поступка вођеног пред Управним судом или Врховним касационим судом, потребно је да странке у чију корист су трошкови досуђени на терет Агенције за реституцију, односно њихови пуномоћници поднесу Агенцији за реституцију захтев за исплату трошкова, са позивом на број предмета који се води по њиховом захтеву за враћање одузете имовине, односно обештећење.

Захтев за исплату трошкова поступка, са приложеном фотокопијом судске одлуке, подноси се у писаној форми уз навођење ближих инструкција за плаћање.

Уколико се плаћање врши на рачун пуномоћника, уз захтев за исплату трошкова, потребно је приложити и уредно пуномоћје за пријем ових средстава.

 

ВЕСТИ

06.04.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 03.04.2020. године (без конфесионалне реституције)...

 

06.04.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 03.04.2020. године (без конфесионалне реституције)...

 

30.03.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 27.03.2020. године (без конфесионалне реституције)...

 

30.03.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 27.03.2020. године (без конфесионалне реституције)...

 

23.03.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 20.03.2020. године (без конфесионалне реституције)...

 


Погледајте
 Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја