ВЕСТИ

20.2.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 17.2.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 

20.2.2017. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 17.2.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 

14.2.2017. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 10.2.2017. године (без конфесионалне реституције)...

 

14.2.2017. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 10.2.2017. године (без конфесионалне реституције)...

06.02.2017. - Судска рехабилитација не подразумева враћање имовине

Агенција за реституцију прошле јесени је предложила Министарству правде измене закона, како би било онемогућено да починиоци ратних злочина буду рехабилитовани само зато што не постоји потпис или печат на неком од докумената са суђења...


Врх стране   
 Вести Агенције  Увид у електронску базу предмета  Информатор о раду  Јавне набавке  Информације од јавног значаја