Агенција за реституацију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију
LAT | English | Deutsch | Magyar | עברית | Slovenský | Türkçe | România
 Агенција за реституцију

IN MEMORIAM

Са дубоким жаљењем обавештавамо целокупну стручну јавност да нас је заувек напустио наш драги колега и сарадник, господин Драган Беновић.

Међу запосленима у Агенцији за реституцију остаће упамћен као ванредна људска фигура, изузетан стручњак и врхунски професионалац, који је оставио неизбрисив траг међу својим колегама. Заувек ћемо га се сећати по благом осмеху, непосредности и једноставности која краси само велике људе, као и спремности да своје непресушно знање подели са младим колегама.

Нека му је вечна слава.

 

ПРАВИЛА
понашања запослених и странака у Агенцији за реституцију до
проглашења престанка епидемије изазване вирусом COVID - 19

 Преузмите документ   Преузмите документ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Агенција за реституцију обавештава подносиоце захтева, пуномоћнике, вештаке, државне органе и оганизације, покрајинске органе и органе локалне самоуправе, и све друге учеснике у поступцима који се воде пред Агенцијом да се од дана укидања ванредног стања на територији Републике Србије, одн. од 6 маја 2020. године, све допуне, поднесци, дописи, захтеви, жалбе, налази и мишљења вештака и сл. предају искључиво путем поште, или непосредно преко писарнице подручних јединица Агенције у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу. Приликом непосредне предаје документације преко писарнице, све странке, њихови пуномоћници и други учесници у поступку су дужни да се придржавају свих мера заштите у складу са „Инструкцијом о организацији радних процеса у органима државне управе и служби Владе у примени мера заштите од заразне болести COVID-19 након укидања ванредног стања“ Генералног секретаријата Владе Србије,од 06.05.2020. године. Ове мере нарочито подразумевају ношење заштитне опреме (рукавице и маске) приликом предаје поднесака, у супротном странкама неће бити омогућен улазак у службене просторије Агенције
Такође, све консултације са саветницима ће се одржавати искључиво путем телефона, електронске поште и писаних обавештења.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

У складу са Закључком Владе Републике Србије, објављеном у „Службеном гласнику РС“, бр. 35/2020 од 18.3.2020.године, У Агенцији за реституцију обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта до дана престанка ванредног стања.

Све усмене расправе заказане у седишту Агенције, као и њеним подручним јединицама, Јединици за конфесионалну реституцију и Јединици за враћање имовине жртава Холокауста, као и усмене расправе заказане на месту увиђаја, отказују се док траје ванредно стање, и биће заказане поново по престанку ванредног стања.

 

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања у Републици Србији, Агенција за реституцију препоручује свим странкама старости од 65 година, као и лицима која спадају у ризичне групе, да не долазе у просторије Агенције лично, већ да све послове везане за поступак реституције обављају путем мејла и телефона који су објављени на званичном сајту Агенције за реституцију, односно преко пуномоћника или уколико немају пуномоћника преко чланова породице или чланова домаћинства.
Указујемо да странке неће трпети било какве штетне последице због недоласка у Агенцију.
С поштовањем,

ДИРЕКТОР
Страхиња Секулић

 

КОМАСИРАНО ЗЕМЉИШТЕ ПРЕДВИЂЕНО ЗА ВРАЋАЊЕ ПРЕМА УРЕДБИ О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ВРАЋАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОСТУПКУ ВРАЋАЊА ОДУЗЕТЕ ИМОВИНЕ

Подаци о катастарским парцелама у државној својини које је сачинила Управа за пољопривредно земљиште у складу са чл. 3 ст. 2 Уредбе о критеријумима за утврђивање површине пољопривредног и шумског земљишта у поступку враћања одузете имовине („Сл. гласник РС“, бр. 29/18)

 АП Војводина

 Централна Србија и Београд

 

ВЕСТИ

7.9.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 4.9.2020. године (без конфесионалне реституције)....

 

7.9.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 4.9.2020. године (без конфесионалне реституције)....

 

31.8.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 28.8.2020. године (без конфесионалне реституције)....

 

31.8.2020. Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама

Преглед враћене непокретне имовине по градовима и општинама до 28.8.2020. године (без конфесионалне реституције)....

 

24.8.2020. Подаци о броју враћених пословних простора, зграда и станова

Подаци о броју пословних простора, зграда као целина и станова по градовима и општинама у Републици Србији враћених бившим власницима и законским наследницима решењима Агенције за реституцију, закључно са 21.8.2020. године (без конфесионалне реституције)....

 


Погледајте
 Вести Агенције Увид у електронску базу предмета Јеврејске општине-враћена имовина Информатор о раду Јавне набавке Јавни конкурси Информације од јавног значаја