Srpski |  English |  Deutsch |  Magyar |  עברית |  Slovenský |  Türkçe |  România | A A A| Nyomtat| Rss
Előtt oldal > Az ügynökség hatásköre

AZ ÜGYNÖKSÉG HATÁSKÖRE

A Vagyon Visszaszármaztatási Ügynökséget (Ügynökség) Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló törvénnyel (A SZK Hivatalos Közlönye, 72/2011. szám) alapították meg a vagyon-visszaszármaztatás, illetve a kárpótlás eljárásának lefolytatása és vele kapcsolatos döntéshozatal, a kérelmezőknek és a visszaszármaztatásra kötelezetteknek nyújtandó segítség, a törvényben előírt nyilvántartás vezetése, a Kormánynak éves jelentés benyújtása céljából, a pénzügyekkel megbízott minisztérium révén, a hatáskörébe tartozó teendők ellátásáról, valamint a törvényben előírt egyéb teendők ellátásáról (55. szakasz).

Az Ügynökség székhelye Belgrádban van. Az Ügynökségnek területi egységei vannak Belgrádban, Kragujevácban, Nišben és Újvidéken, amelyeket a regionális fejlesztést szabályozó jogszabályok szerinti községek területére kell megalapítani (53. szakasz), úgyszintén az egyházi vagyon visszaszármaztatására vonatkozó egységet Belgrádban. Az Ügynökség átveszi a Vagyon-visszaszármaztatási Igazgatóság tárgyait, munkaeszközeit, irattárát és foglalkoztatottjait (63. szakasz 2. bekezdése).

A vagyon visszaszármaztatása iránt benyújtott kérelem szerint az Ügynökség, mint nyilvános ügynökség folytatja az eljárást területi egységei révén, Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló törvénnyel és az általános közigazgatási eljárást szabályozó törvénnyel összhangban (40. szakasz 2. bekezdése).

Az Ügynökség területi egységeinek illetékességét a volt tulajdonosnak a vagyon elkobzása idején a Szerb Köztársaságban levő lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint kell megállapítani. Ha az illetékességet nem lehet meghatározni a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt módon, az Ügynökség azon területi egysége az illetékes, amelyet az Ügynökség igazgatója kijelöl (44. szakasz).

Az Ügynökség a nyilvános ügynökségekre vonatkozó jogszabályokkal összhangban tevékenykedik, jogi személyiséggel rendelkezik, jogait, kötelezettségeit és felelősségét pedig Az elkobzott vagyon visszaszármaztatásáról és a kárpótlásról szóló törvény és az alapszabály állapítják meg (52. szakasz).


Az oldal teteje   
 Időpont kijelölése az elkobzott vagyon visszaszármaztatására, illetve a kártalanításra vonatkozó kérelem benyújtására